Tvrz stávala na ostrohu nad potokem za stejnojmennou vsí u Trhových Svinů. Existovala od první poloviny 14. století do husitských válek. Dnes pouze terénní nerovnosti.
Hlavní obrázek místa
Terénní nerovnosti v místech obytné budovy
© Jiří Cukr, 03/2009
Graficke pismenko Zbytky nevelké tvrze na ostrohu za vsí Hrádek kousek od Trhových Svinů směrem na Nové Hrady. Okolo prochází zelená turistická značka a cyklostezka (naučná cyklostezka Pamětí Slepičích hor). Autem odbočíme 3 km za Trhovými Sviny vlevo, projedeme vesnicí Hrádek a dostaneme se až pod ostroh. Vedle je rybník a mlýn, kousek dál v lese zajímavé uskupení skal (tzv. přírodní jeviště).
Jiří Cukr , 7.7. 2010

  historie

  O původu vsi i tvrze se nic neví a vznik obou je kladen do první poloviny 14. století. Potomky původního zakladatele snad byli Pešek a Lipolt, kteří se po Hrádku v 60. letech 14. století psali. Příbuznost s nimi se předpokládá také u Bohuslava z Hrádku (připomíná se 1392) a Racka z Hrádku (1412), kteří však na zdejší tvrzi nežili. Předpokládá se také, že po roce 1379 ji získali Rožmberkové (panství Nové Hrady) a nechali ji spravovat purkrabími.

  Jiří Cukr podle článku Úlovec, Jiří - Kovář, Daniel: Tvrz v Hrádku u Trhových Svinů, Výběr. Časopis pro historii a vlastivědu jižních Čech, roč. 41, č. 4, 2004, s. 287-302., 7.7. 2010

  popis

  Z tvrze se dochovaly jen terénní nerovnosti, které dovolují pouze v hrubých obrysech načrtnout podobu sídla. Ostrožna byla přeťata třemi šíjovými příkopy. Prostředním dnes prochází lesní cesta. Západně od ní se rozkládalo na pahorku předhradí a snad zde stávala věžovitá stavba předsunutého opevnění (dnes zde mj. stojí vodojem). Vlastní jádro tvrze bylo oválné a sestávalo minimálně ze dvou budov. Hlavní obytná budova stávala na východním okraji,

  Jiří Cukr podle článku Úlovec, Jiří - Kovář, Daniel: Tvrz v Hrádku u Trhových Svinů, Výběr. Časopis pro historii a vlastivědu jižních Čech, roč. 41, č. 4, 2004, s. 287-302. , 7.7. 2010

  Tutistické mapy

  Než vyrazíte, nezapomeňte si přibalit dobrou mapu.

  Turistické mapy KČT 1:50 000

  Edice KLUBU ČESKÝCH TURISTŮ, zpracoval vojenský kartografický ústav Harmanec

  Turistické mapy 1:50 000, Kartografie

  Nová edice přehledných turistických map 1:50 000 z Kartografie Praha.
  tvrz
  terénní náznaky
  volně přístupno
  Česká republika
  Jihočeský kraj
   České Budějovice  (CB)
  Hrádek