Renesanční zámek, vzniklý v několika etapách v průběhu 16. a 17. století na jižním okraji poddanského městečka, v sousedství starého vrchnostenského dvora. Další úpravy v 18. a 19. století, do roku 1938 sídlo knížat Kinských. Od roku 1945 chátrá.
Hlavní obrázek místa
Pohled z kostelní věže, vlevo v pozadí dvůr a pivovar
© Ivan Grisa, 09/2008
Graficke pismenko Zámek stojí na jižním okraji historického jádra města, západně od kostela sv. Jakuba Většího. Od železniční stanice je vzdálen asi 200 m, od autobusového stanoviště v Palackého ulici 100 m. Přímo kolem bývalého pivovaru vede silnice I/13, ze které lze k zámku odbočit (ve směru od Děčína pokračovat přímo) a zaparkovat, průchod na zámecké nádvoří bývá s výstrahou otevřen. Druhou možností příjezdu je odbočit ze silnice I/13 u přejezdu směrem k Žandovu dolů Lipovou ulicí. Při parkování pozor na věci v autě...
Ivan Grisa, 19.9. 2008

  historie

  Zámek v České Kamenici
  Počátky dnešního zámku jsou nejasné. Majitelé panství, Vartenberkové, sídlili od poloviny 15. století na hradě nad městečkem. S uklidňováním vnitropolitické situace a růstem nároků šlechty na pohodlí však malý hrad na strmém kopci přestal vyhovovat. Počátek stavby zámku (nazývaného dlouho do 17. století tvrzí) u panského horního dvora na jižním okraji městečka se obvykle kladou do roku 1539. Tomu by napovídala i v podstatě ještě pozdně gotická

  Ivan Grisa, dle Kolektiv autorů: Česká Kamenice, 2002, 20.9. 2008

  popis

  Zámek se skládá z několika v podstatě autonomních budov. Nejstarší a největší západní křídlo je dvojpatrový masivní objekt s výrazným risalitem uprostřed západního průčelí a krátkým severním pokračováním u městské hradby. Na severu přiléhá k jižní městské hradbě, v celé výšce byl postaven naráz. Původní vzhled fasády se v zásadě dochoval na západní a severní straně (pravoúhlá okenní ostění s přetínanými pruty, slepé arkády na severní a západní

  Ivan Grisa, dle Kolektiv autorů, Česká Kamenice (2002), 19.9. 2008

  Tutistické mapy

  Než vyrazíte, nezapomeňte si přibalit dobrou mapu.

  Shocart turistické 1:50 000

  Turistické mapy Shocart 1:50 000.

  Turistické mapy 1:50 000, Kartografie

  Nová edice přehledných turistických map 1:50 000 z Kartografie Praha.
  zámek
  chátrající
  nepřístupno
  Česká republika
  Ústecký kraj
   Děčín  (DC)
  Česká Kamenice