Kostel sv. Jakuba byl vystavěn r. 1150. Stále má základní znaky románského kostela. Původně byl kostelem farním. V kapli sv. Jana Křtitele zavěšen zvon, pocházející z kláštera Svaté Pole, zničeného v 15. stol.
Hlavní obrázek místa
Pohled od severu
© Zbyšek Suchý, 04/2007

Graficke pismenko Obec Vysoký Újezd rozložena na kopci, na jehož vrcholu je kostel, fara, která dnes slouží k bydlení, a hostinec. Zbytek obce leží pod kopcem při silnici. Obec najdeme 5 km severně od Třebechovic pod Orebem.
Pavel Vítek, 28.4. 2007

  historie

  Historie kostela
  Tato výrazná dominanta široké krajiny byla založena svatopolským klášterem v 2. polovině 12. století, pravděpodobně v r. 1150. Jedná se o jeden z nejstarších kostelů v širokém okolí.Předtím zde však stál dřevěný kostel zasvěcený sv. Klimentu, z něhož se zachovala až do 18. století dřevěná kostelnice a zvonice. Má se za to, že tento dřevěný kostelík mohl býti založen na zdejším pohanském pohřebišti již žáky Methodějovými, vracejícími se z Moravy

  Třebechovické Haló 08/2005, 29.4. 2007

  pověsti

  Místní podání vypráví o tajné spojovací chodbě z kláštera svatopolského (Klášter nad Dědinou) na Újezd, v níž jsou uschovány poklady kláštera i se zlatou kvočnou a s dvanácti kuřátky. Jako skutečnost se vypráví, že při bourání dřevěné zvonice a kostnice, které se zachovaly až do 18. století, čeledín sedláka Bašeho zasekl do starého trámu sekeru. Viděl, že se ven vysypaly zlaté peníze, sebral je, nechal koně stát a utekl do Kladska. Okolní lesy

  Třebechovické Haló 07/2005, 29.4. 2007
  Vysokoújezdecký kostelík sv. Jakuba a Sibylino proroctví
  K tomuto článku připojuje p. učitel J. Příhoda, který druhdy na Újezdě působil, tyto své zajímavé poznámky: Dotyčná kamenná tabulka v rozměru 20 x 30 cm na straně severní, jest vlastně t. zv. Sibylin kámen s nápisem Wogslawa Domicella. Dle jiné verse, Sibyla, když kráčela kolem, napsala prstem na jeden kámen ona slova a věštila, jak shora uvedeno. Jinak o zmíněném kamenu se praví, že prý je to náhrobní kámen nějaké klášternice. Druhá tabulka

  Vilém Koleš, Sborníček pro Staré Třebechovice r. 1933, č.XI, str. 5-8, 29.4. 2007
  Sibylina věštba
  Nedaleko Libníkovic leží u lesa pěkně položená vesnice Vysoký Újezd, odkud je krásný výhled na krajiny severovýchodních Čech, Orlické hory, Krkonoše, vesničky i města v zeleni zahrad a stínu lesů. Farní kostel sv. Jakuba je velmi znám pro své malé destičky, které jsou zasazeny ve farní zdi nízko u země u vchodu, a které obsahují starobylé nápisy. Lidé si o nich vypráví zajímavou pověst. Jedna z nich říká: Újezdecký kostelíček je první v

  Pověsti z Pardubicka a z Hradecka, Jan a Tomáš Linhartovi, 2000, str.218., 29.4. 2007
  Staré náhrobní kameny v kostele na Vysokém Újezdě
  V článku "Vysokoújezdecký kostelík sv. Jakuba a Sibylino proroctví", otištěném v č.XI., r.1933 tohoto sborníčku, činí se zmínka, že v přístavbě kostela sv. Jakuba na Vysokém Újezdě, kde bývá Boží hrob, zasazeny jsou desky náhrobní, jež dříve nalézaly se ve zdi chrámové s těmito nápisy: Wogzlawa domicella (Vojslava šlechtična a Bartholomeus P.P*)pius presbyter, hic jacet (Bartoloměj zbožný kněz tu odpočívá). August sedláček ve svém

  Ladislav Domečka pro Sborníček Staré Třebechovice r.1934, č.14, str.7-8, 29.4. 2007
  Vysokoújezdecký kostelík sv. Jakuba a Sibylino proroctví
  Jedna z nejvděčnějších našich vycházek je cesta na nedaleký Vysoký Újezd. Jdeme-li k Jeníkovicům buďto kolem dvora a rybníka anebo projdeme-li celou obec, kde při posledním statku cesta se uhýbá na pravo, brzo přijdeme k modřínové aleji a po několika minutové cestě lesem dospějeme na Vysoký Újezd. Starobylý románský kostelík na chlumu vysokém 315 metrů nad mořem vévodí tu širému okolí. Všude, kamkoli se podíváme, střídají se v pěkné směsi

  Vilém Koleš, Sborníček pro Staré Třebechovice r. 1933, č.XI, str. 5-8, 29.4. 2007

  popis

  Kostel sv. Jakuba byl vystavěn r. 1150. Přes mnohé úpravy a přestavby má stále základní znaky románského kostela. Jeho stáří dosvědčuje zejména tloušťka zdiva a zvláště pak apsida a charakteristické sloupky pod emporou. Původně byl kostelem farním až do husitských válek. Tehdy začal být kostelem filiálním a přidělen byl k faře třebechovické. Z nedalekého kláštera Svaté Pole, který byl úplně zničen za husitských válek, byl v kapli sv. Jana

  Pavel Vítek, 28.4. 2007


  Chcete se stát boháči? Přesně za půl roku vydá hrad Sion svůj poklad!

  Hrady a zámky

  Vydejte se dnes s námi asi 8 km jihozápadně od Kutné Hory, kde se v blízkosti obce Chlístovice nachází zřícenina gotického hradu Sion. Pokud jste dosud o něm neslyšeli, pak jste o hodně přišli a co nejdříve to musíte napravit

  Větrný mlýn Velké Těšany aneb život ve mlýně nebyl pro princezny

  Hrady a zámky

  Kdy a kde se roztočilo první větrem poháněné mlýnské kolo, se už s určitostí asi nikdy nedozvíme. Jisté ale je, že se tím splnil pradávný sen člověka, spoutat nepolapitelný a neviditelný vítr a využít jej ve svůj prospěch. Ale protože živel je živel a ten nikdy nebude poslouchat jako beránek, mnohokrát nechal lidi na holičkách a mlynářům připravil nejednu krušnou chvíli.

  Výlety po České republice – Středočeský kraj

  Cestování

  Hrady a zříceniny jsou skvělým cílem pro výlety. Možná ani netušíte, kolik v České republice takových památek je. Jen ve Středočeském kraji najdete kolem 100 hradů, zámků a zřícenin. Určitě znáte Karlštejn, Křivoklát, nebo Kokořín. V článku si představíme tři atraktivní zříceniny hradů, na které se můžete vypravit i s dětmi a užít si rodinný výlet.

  Panenská příroda, průzračné moře a prázdninová atmosféra deset hodin autem z Prahy

  Cestování

  Ostrov Cres je jedna z prázdninových destinací v Chorvatsku vzdálená z Prahy deset hodin jízdy autem. Kromě průzračného moře s oblázkovými plážemi se můžete vydat ke kamennému labyrintu, magické mořské jeskyni, římskému mostu nebo na zříceniny několika kostelů.

  Lesk a sláva lázní Sedmihorky – pohádka s otevřeným koncem

  Hrady a zámky

  Sedmihorky – zaniklé lázně, jejichž sláva se kdysi dotýkala hvězd. Nejstarší vodoléčebný ústav v Čechách dnes zeje prázdnotou a postupně vysychají i léčivé prameny, za nimiž jezdívali lidé z celého světa.

  Vildštejn – románský hrad, na nějž se usmálo štěstí

  Hrady a zámky

  Románský hrad Vildštejn je jedním z nejstarších vodních hradů na území naší republiky. Nachází se v okrese Cheb, a přestože tam stojí nějakých 800 let, pro veřejnost se jeho brány úplně poprvé otevřely až v roce 2001.

  Královéhradecký kraj,  Hradec Králové  (HK), Vysoký Újezd
  OOO