Původně got. katedrála sv. Sofie z poč. 13. stol. vystavěná v místě starší byzantské katedrály Boží moudrosti. Stavba byla dokončena a slavnostně vysvěcena až roku 1326. Po r. 1491 byla obnovena Benátčany. Po Osmanském vpádu v r. 1570 přeměněna na mešitu a zbavena všech neislámských atributů.
Hlavní obrázek místa
vstupní průčelí katedrály s nedostavěnými věžemi a minarety
© Jan P. Štěpánek 08/2015
Graficke pismenko Nejvýznačnější a nejdominantnější historickou památkou středu kyperské Nikósie je bezesporu původně gotická katedrála sv. Sofie, přebudovaná v době osmanské nadvlády v islámský svatostánek, známý jako Selimova mešita (Selimiye Mosque). Katedrála byla vystavěna ve středověku jako hlavní křesťanský svatostánek na celém Kypru a byla i největší. Její rozměry dosahují dodnes v interiéru 66 m na délku a 21 m na šířku. Jelikož však bývalá katedrála leží v Tureckem okupované části Nikósie, je i nadále využívána jako mešita. Tomuto účelu byl přizpůsoben i vzhled exteriéru a interiéru katedrály. Ačkoliv zůstala stylově gotická stavba ve své ...
Jan P. Štěpánek, 4.5. 2016

  historie

  Současné gotické katedrále předcházela menší byzantská katedrála Ayia Sophia, neboli Boží moudrosti. Stavba trojlodní gotické katedrály byla zahájena v r. 1209. Hrubá stavba byla dokončena v roce 1228, avšak impuls k pokračování stavby byl dán až v roce 1248 v souvislosti s návštěvou Kypru francouzským králem Ludvíkem IX. při 7. křížové výpravě. Nepřesným odkazem na původní pojmenování byla katedrála zasvěcena sv. Sofii. Během 13. a 14. století

  Jan P. Štěpánek dle wikipedia.org, turističtí průvodci, 4.5. 2016
  sakrální památky
  kostel, chrám
  zachovalý
  přístupno příležitostně
  Kypr