Zřícenina rozsáhlého hradu se sedmi polygonálními obytnými věžemi a dvěma branskými komplexy. Postaven králem Eduardem I. Anglickým po roce 1283 v rámci okupace Walesu. Dobyt při velšském povstání v letech 1294-95. Místo prohlášení prince Charlese velšským princem v roce 1969. Památka UNESCO.
Hlavní obrázek místa
Severní část hradu
Úplně nalevo stojí Studniční věž (Well Tower), napravo od ní je Králova brána (King's Gate) a úplně napravo stojí věž Sýpka (Granary Tower). Kruh na zemi v Horním nádvoří označuje místo motty. Na obzoru je mořský průliv Menai a za ním ostrov Anglesey.
© Pavel Semple, 06/2010
Graficke pismenko Zříceniny hradu Caernarfon [Kernavn] stojí ve stejnojmenném městě na severozápadě Walesu v místě, kde se řeka Seiont vlévá do mořského průlivu Menai. Jedná se o nejdůležitější královský hrad ve Walesu. Jméno Caernarfon pochází z velšského „‘y gaer yn Arfon“ - pevnost v zemi naproti Mon’. Mona je přitom velšské jméno ostrova Anglesey, který se nachází naproti na druhé straně mořského průlivu. Tou pevností zmiňovanou ve jméně Caernarfon ale není dnešní hrad, nýbrž mnohem starší římská pevnost Segontium. Její odkryté základy lze vidět na okraji města. Kolem roku 1190 byla na místě dnešního hradu postavena motta (hrad s uměle navršeným vrchem, na němž stálo dřevěné ...
Pavel Semple, zdroj: (Arnold Taylor, 'Caernarfon Castle', South Western Printers, CADW, 2001), 30.4. 2013

  popis

  Caernarfon je jednodílný hrad o půdorysu číslice 8 s Horním nádvořím na východě, Dolním nádvořím na západě a zúženou částí mezi nimi. Podle české hradní terminologie jde o francouzský kastel (hrad s věžemi, které vystupují před hradbu a umožňují tak boční střelbu neboli flankování). Označení francouzský kastel se však v Británii nepoužívá. Hrad má dohromady sedm velkých obytných polygonálních věží a jednu malou Cisternovou věž, taktéž

  Pavel Semple, zdroj: (Arnold Taylor, 'Caernarfon Castle', South Western Printers, CADW, 2001), 30.4. 2013
  hrad
  zřícenina
  přístupno v návštěvních hodinách
  Spojené království
  Wales

  Načítám seznam míst