Komentáře, diskuse

Další osudy zámku Rtišovice po roce 1913 do 1989

25.3.2009 17:02 Milena Rychnovská, vnučka
V roce 1913 koupil rtišovický zámek s celým velkostatkem bývalý ředitel panství hraběte Stadiona , Eduard Strouhal,po svém odchodu ze služby na Chodsku. Měl bohaté zkušenosti a kvalifikaci, takže Rtišovice zůstaly dobře zařízeným sídlem s udržovaným parkem a rozsáhlým hospodářstvím polním, lesním i rybničním.Světová válka 1914 - 1918 přinesla značný útlum,pracovní síly na frontě, takže investice šly spíše do provozů škrobárny a lihovaru.Ve 30.letech převzal statek se zámkem jeho syn ing.Eduard Strouhal jun.,který se svou rodinou obýval jen část pokojů, ale budovy i park byly udržovány, stejně jako kaple, kde se 2x ročně sloužila mše a denně se vyzvánělo klekání. Ve vsi dosud nebyl zaveden elektrický proud,což nepřispívalo ani ke komfortu bydlení ani k rychlejší modernizaci provozu.S německou okupací 1939 byl na statek dosazen německý \"nucený správce\",s pravomocí bez znalostí. Po válce 1945 - 1948 se rozbíhalo slibně domácí hospodářství, ač sem dosud elektrifikace nedospěla, které náhle skončilo 1950 vyvlastněním statku i zámku a vystěhováním majitelů, V dalších letech objekt rychle chátral, v hospodářských budovách i kapli propadla střecha, park zarostl nálety dřevin a po roce 1989 restituentům nezbylo, než objekt prodat. Jeho dnešní stav je neutěšený.
Vložit nový komentář

Skála v Příběnicích
Skála v Příběnicích
August Sedláček VII