Komentáře, diskuse

Zámek Lamberk

15.10.2009 23:11 J. Sadílek
Katastrofické vize autora stati Pavla Vítka jsou přehnané. Stavba není v havarijním stavu, jen její vnější vzhled působí zanedbaným dojmem. V průběhu devadesátých let 20. století zde proběhlo několik drobných stavebních úprav, které umožnily objekt využívat k obývání. Interiér budovy není zmodernizovaný. V celém rozsahu přízemí se zachovaly klenby z přelomu 17. a 18. století, patro je novodobě upravené, v půdním prostoru jsou patrny zbytky barokních rovných stropů s výraznými fabiony. Je pravda, že v posledních letech zmizel kamenný erb hrabat Honrichsů nad portálem v nádvoří. K předchozímu komentáři jen uvádím, že představy současného soukromého majitele (který mimochodem vlastní objekt téměř deset let, aniž by na jeho zajištění vynaložil významnější částku) jsou v naprostém nesouladu s historickou a památkovou hodnotou budovy, takže vina na trvajícím stavu není na straně památkářů (mj. jeden z původních záměrů majitele byl odbourat ostatní křídla dvora, tvořící pravidelný šestiúhelník, a ponechat jen ústřední patrovou část).
Správný název obektu je \"Lamberk\". Verze, uvedená v názvu stati, je archaická a neužívá se už cca celé století.

lamberg

19.7.2008 22:41 HATALMA
sousedíme s tímto zámečkem a musím podotknout, že i když se součastný majitel snaží s havarijním stavem něco udělat, tak to nebude lehké, protože bohužel požadavky památkového ústavu budou asi nesplnitelné.
Vložit nový komentář

Zbytky hradeb v Příběnicích
Zbytky hradeb v Příběnicích
August Sedláček VII