Komentáře, diskuse

Literatura k Opočnu

15.3.2008 19:17 Špaček Jaroslav
Špaček Jaroslav – Hazlbauer Zdeněk: Zaniklá tvrz a středověká osada Opočno u Staré Boleslavi. Téze referátů a sdělení, 8 - 10. Mikulov 1976;

Špaček Jaroslav – Hazlbauer Zdeněk: Opočno u Staré Boleslavi. In: Jenštejn 1977, 197 - 203. Brandýs n. L. 1977;

Hazlbauer Zdeněk - Špaček Jaroslav: Zaniklá tvrz a středověká osada Opočno u Staré Boleslavi. Archaeologia historica 2, 117 - 125. Brno 1977;

Špaček Jaroslav: Mince Rudolfa II. ze zaniklého Opočna. Výzkumy v Čechách 1974, 71. ARÚ ČSAV Praha 1977;

Špaček Jaroslav: Předběžná zpráva o nálezech ze zaniklé lokality Opočno. Studie a zprávy 1977 - 1978, 33 – 40. Brandýs n. L. 1978;

Špaček Jaroslav: Zaniklá lokalita Opočno u Staré Boleslavi. AR XXX, 1978, 444 – 445;

Špaček Jaroslav – Hazlbauer Zdeněk: Výzkum zaniklé lokality Opočno u Staré Boleslavi 1975-1979. Muzeum a současnost 1 – 1978, 113-136. Roztoky u Prahy 1979;

Hazlbauer Zdeněk - Špaček Jaroslav: Poznámky k výrobě renezančních kachlů s přihlédnutím k nálezům ve středním Polabí. ČNM CLV, 1986, 144 –186. Praha 1989;

Hazlbauer Zdeněk - Špaček Jaroslav: Zaniklá lokalita Opočno u Staré Boleslavi. Průvodce k výstavě, 9 s. Čelákovice 1977;

Skružný Ludvík – Špaček Jaroslav: K vybraným motivům středověkých kachlů ze sbírek Městského muzea v Čelákovicích. In: 100 let Městského muzea v Čelákovicích, 225 – 272.
Čelákovice 2004;
Vložit nový komentář

Stará bašta v Novém Městě nad Metují
Stará bašta v Novém Městě nad Metují
August Sedláček VII