tvrz Myšlín

Myší hrádek

Komentáře, diskuse

2.12.2003 00:00
Stavební vývoj a doba života hradu se završila nejpozději r. 1366, kdy došlo k založení rybníka ( současné Máchovo jezero). Do dnešní doby se dochovala pouze vrcholová partie ( v nižší úrovni zatopené ) lokality.
Na vystupujícím skalním suku se nacházejí sporé stopy po nepravidelném zděném objektu. Zbylá, nad hladinu vystupující část, lokality, byla podrobena romantickým úpravám. O tom svědčí zarovnávání terénu v nižší úrovni pomocí tarasních zídek z nasucho kladených kamenů.
Literatura např. : F. Gabriel, J. Panáček - Hrady okresu Česká Lípa, 2000
T. Durdík - Ilustrovaná encyklopedie českých hradů - DODATKY, 2002
Vložit nový komentář

Branka na Krumlově.
Branka na Krumlově.
A. Sedláček III