Komentáře, diskuse

17.5.2007 16:55
Kostel ve Štěpánovicích, v obci v okrese Klatovy, je veden v rejstříku ÚSKP pod číslem 26637/4-3421 s názvem kostel sv. Michala. Stejně tak v knize - Kolektiv autorů: Umělecké památky Čech 3, [P/Š], Academia, 1980 na straně 507 je uváděn pod názvem kostel sv. Michala. Kostelů s názvem kostel sv. Archanděla Michaela nebo kostel Archanděla Michaela je v České republice evidováno asi 30. Žádný však nestojí v obci s podobným názvem, takže předpokládám, že Váš podnět nevychází z chybné lokalizace, ale že skutečně může církev používat tento název. V době, kdy byly pořízeny fotografie byl však název kostel sv. Michala použit i na oznámení na dveřích kostela. Není však vzácností, že církev v rámci např. tradice používá pro kostel jiný název, než evidují památkáři. Pokud obdržíme podrobnější informace k příčině této neshody, rádi tyto informace uvedeme přímo v textu u tohoto místa.

špatný název

11.5.2007 17:42
Kostel sv. archanděla Michaela

6.10.2007 00:30 Faktor
Chtěl jsem se zeptat, proč by mělo být chybné patrocinium sv. archanděla Michaela? Vždyť sv. Micha(e)l, sv. archanděl Michael, archanděl sv. Michael, archanděl Michael je stále týž světec, tzv. vůdce nebeského vojska...
Ondřej Faktor
Vložit nový komentář

Zbytky hradeb v Příběnicích
Zbytky hradeb v Příběnicích
August Sedláček VII