Komentáře, diskuse

Klášter

15.8.2012 07:04 marek jukl
Absolutně náhodně objevena tato zřícenina kláštera.Určitě stojí za to odbočit a vyfotit!Příjemná náhoda.

Archeologické stopy

10.3.2008 17:24 Milan Náplava
Těsně vedle trosek konventního kostela se na jihovýchodě nachází plocha, která nebyla pravděpodobně intenzivně zemědělsky obdělávána a je hustě pokryta stavební sutí (kameny, úlomky cihel, zbytky malty, střepy stavební keramiky - střešní krytiny) a keramickým materiálem (střepy středověkých nádob, kachlů atd.). Z toho lze usuzovat, že se v těchto místech nacházely další, zřejmě obytné, budovy konventu. Ostroh je ukončen skalnatým srázem spadajícím příkře k Moravské Sázavě a na jeho okraji se rýsuje malá terénní hrana, snad zbytek opevnění kláštera. Bez zajímavosti není, že okolní rodinné domy staršího data (pokud nám to opadaná omítka dovoluje pozorovat) jsou téměř výhradně postaveny z identického materiálu jako klášterní kostel, místy lze vidět i opracované kvádry atd.
Vložit nový komentář

Branka na Krumlově.
Branka na Krumlově.
A. Sedláček III