Knížecí renesanční zámek postavený za Bedřicha Kazimíra Piastovského v l.1564-71. Poslední podoba trojkřídlého zámku s věží z přestavby z l.1899-1903. Po r. 1945 zkonfiskován Larisch-Mönnichům. V r.1976 vyhořel a v r. 1980 byl beze zbytku zbořen.
Hlavní obrázek místa
Pohled do míst, kde stával zámek Ráj
© Miroslav BITTER 04/2007
Graficke pismenko Ačkoliv je to takřka k neuvěření i v karvinské městské části Ráj, bývalé samostatné obci, dnes pouze sídlištnímu komplexu, se nacházelo zámecké sídlo. A ne kdejaké. Jednalo se o výstavné a rozlehlé zámecké sídlo, vystavěné původně jako knížecí residence. Tu si v Ráji nechal vybudovat těšínský kníže Bedřich Kazimír z rodu Piastovců v letech 1564 - 71. Tu tvořila honosná renesanční zámecká budova (obsažená v pozdějším severozápadním a jihozápadním křídle s věží) vybudovaná na hraně svahu nad údolím řeky Olše. Na samotný zámek navazoval poměrně rozsáhlý hospodářský dvůr. Kníže Bedřich Kazimír měl pravděpodobně v úmyslu nahradit ...
Jan P. Štěpánek a část čerpána z F. Musil, M. Plaček, J. Úlovec: Zaniklé hrady, zámky a tvrze Čech, Moravy a Slezska po roce 1945, Libri, Praha 2005, 7.11. 2006

  historie

  Vesnice Ráj (dnes Karviná 4 - Ráj) se připomíná poprvé v soupisu desátků vratislavského biskupství z r. 1305; náležela tehdy těšínské knížecí komoře. V r. 1448 ji získali Karvínští z Karviné, avšak zanedlouho nato se opět vrátila ke knížecímu fryštátskému panství. Renesanční zámek v Ráji - dnešní levé boční křídlo s věží - dal postavit poslední piastovský držitel, rozmařilý kníže Bedřich Kazimír (1560 - 1571 jako spoluvládce svého otce Václava

  Hrady, zámky a tvrze v Čechách na Moravě a ve Slezsku - Severní Morava, 1983 (doplněno redakcí, Za), 19.8. 2004

  pověsti

  O tajemném jezírku
  Na místě dnešní nemocnice v Ráji, stával zámek. Před zámkem nevelké jezírko s bílými lekníny a ještě bělejšími labutěmi. Pověst vypráví, že jediný syn prvního majitele zámku, miloval krásu přírody a byl vášnivým myslivcem. Celé dny trávil se svým psem a puškou, buď v darkovských lesích nebo u luckých rybníků. V přírodě se cítil tak dobře, že přicházel domů až za tmy. Jednou se opět vracel pozdě letní měsíční nocí z lovu. Tu k jeho sluchu dolehl

  Jan Rolenc podle: www.rkka.cz - regionální knihovna Karviná, 16.3. 2005
  Ondráš a Juráš
  Jedna z pověstí vypráví o tragické příhodě. Jedna vysoká věž zámku, ukončena dvěmi kopulemi, byla zasažena bleskem. Ten zasáhl i koně uvázané ve stáji. Vypukl zničující požár. Tato příhoda pak pravděpodobně dala podnět k pověsti o přepadení zbojníky Ondráše a Juráše. Údajně pro odstrašující příklad a k připomínce byly pak postaveny sochy dvou zbojníků oděných v kožešinách a s kyji.
  IvoR-Moravskoslezské pověsti(J+J Poláškovi 2000), 23.6. 2006

  Tutistické mapy

  Než vyrazíte, nezapomeňte si přibalit dobrou mapu.

  Turistické mapy KČT 1:50 000

  Edice KLUBU ČESKÝCH TURISTŮ, zpracoval vojenský kartografický ústav Harmanec
  61-62 Ostravsko
  zámek
  zaniklý
  nepřístupno
  Česká republika
  Moravskoslezský kraj
   Karviná  (KA)
  Karviná-Ráj