hrad Bukov

Lísek, Bukovec

Komentáře, diskuse

Právě tuto možnost opravujeme ....

Kniha - Jaroslav Sadílek 2014

6.11.2014 13:20 Matyáš Lech
O Bukovu - Lísku vyšla samostatná publikace od J. Sadílka, avšak osobně tuto knihu příliš nedoporučuji. Nelíbí se mi metodika práce tohoto autora. Metaforicky si představte scénu, kdy on na tabuli napíše zadání příkladu, pak nic a pak napíše výsledek. Své názory často ničím nepodkládá. Například píše (str. 21), že hrady na Bobrůvce souvisí spíše s místní komunikací než se šlechtickým vlastnictvím, čemuž prý odpovídá stavební charakter - nedozvíme se však jaký stavební charakter. Také nebere v potaz, že údolími vodotečí vedly ve středověku cesty jen málokdy (kvůli vlhkému terénu) a taky evidentně nebere v potaz dobu vzniku hradů na Bobrůvce (Loučce). Naopak jejich koncentrace kvůli jednomu účelu - hlídání jedné stezky, je naprosto nelogická. Sadílek se svými názory často vrací do romantických dob staršího bádání, ovšem své názory korunuje úplně zbytečnými frázemi \"na základě nejnovějších poznatků...\". Ovšem jakých poznatků, to se už čtenář opět nedozví!!! A autor těmito frázemi nešetří. Nepochopitelné je též zpochybňování predikátu Demetria z Bukova právě k tomuto hradu. Nevím, jak si autor představuje situaci, kdy víme, že hrad v roce 1285 existuje (vznikl určitě dříve) a téhož roku se pod tímto názvem uvádí šlechtic, který může dle Sadílka sídlit v Bukově na nějaké dvorci (??). Naprostou hypotetičnost a nelogickou podstatu tohoto tvrzení netřeba dokládat. Existence dvorce je neprokázaná. Navíc kdo by tedy vlastnil hrad? Někdo úplně jiný? Zcela hypotetická je pak konstrukce, že Demetrius tu sedí jako purkrabí královského hradu kontrolujícího těžbu. Je hezké, že do publikace soustředil mnoho obrazového materiálu, bohužel většinou jen pasivně převzatého. Nedal si práci, aby zhotovil přehledný plánek s vyznačením případných stavebních fází, neboť složitější zástavba patrně svědčí o komplikovanějším stavebním vývoji. Rekonstrukce na str. 87 postrádá i zcela základní severku! Co na tom, že je na konci mnoho fotografií? Ty si ostatně můžeme prohlédnout i na zdejším serveru. Je také vtipné, jak se autor tu a tam ohání archeologickými nálezy, když vlastní archeologii neuznává (!). Pakliže se v knize neustále ohání frázemi typu \"odbornější přístup podmíněný fakty a vědeckými analýzami\", jeho další práce toto popírá, protože Sadílek tu pracuje s vysloveně vykonstruovanými modely a často si vybírá jen \"fakta\", která se mu hodí do krámu a není schopen přijmout i jiné varianty možností. Tomu se při četbě prostě neubráním. Kritizuje dataci kamenických článků, sám však neuvádí důvody starší datace. Pokud si autor myslí, že lze některé prvky se skálopevnou platností datovat jen do časově vyhraněného období, pak i toto svědčí o jeho přístupu a neznalosti metod datace a kritického přístupu k ní! Následně píše (str. 86), že Demetrius se psal dříve po Tasově - kéž by autor přiložil citaci, abychom byli moudřejší. Autor často prostě vůbec nepodkládá své závěry citacemi - na str. 89 píše, že vazba budování hradů na dolování je jižně a západně od našich zemí průkazně doložitelná - a kde je citace? Opět nikde. Na mysl se tak vkrádá slůvko \"samoúčelnost\". Otázka - jsou stopy dolování u Bukova natolik rozsáhlého charakteru, aby zeměpánovi stálo za to vystavět tu hrad? Ani touto otázkou se Sadílek nezabývá, resp. nad ní nepřemýšlí. Stačí mu, že v okolí existují doklady těžby a hotovo - hrad je podle něj zeměpanský a souvisí s těžbou. Už ho vůbec nezajímá, z jaké doby pozůstatky po dolování pochází! Jestli se dají v okolí identifikovat sídliště horníků, příp. nějaká infrastruktura. Stejně jako se mně, jako čtenáři, opravdu nelíbí Sadílkovo otírání se o kolegy z \"branže\" (zejména M. Plačka). Tento pán opravdu moc slušnosti nepobral. Knize se určitý přínos nedá upřít (snaha o odlišný pohled se vždy cení), nicméně ji hodnotím spíše záporněji - a to v souvislosti se zvláštní prací tohoto autora, který trpí stihomamem, že všichni kolem mají oficiální mustr historického vývoje a co do něj nezapadá, to vyloučí (což v knize několikrát uvádí!). A Sadílek jako jediný nezávislý vykupitel plně vědeckého bádání všechny utvrzuje o jejich zabedněnosti. Nene, v tomto se mi kniha opravdu nelíbí, ačkoli souvislost založení hradu s dolování není vůbec špatná myšlenka.

27.11.2014 19:51 Libor Jánský
Knihu jsem četl a byla tématem věděcké rady na archeologické komisi v Telči. V případě výše uvedené kritiky předpokládáme, že autor knihu s velkou pravděpodobností nečetl, neboť by jinak nemohl koncipovat tak mylné až zavádějící informace. Knihu rozhodně doporučujeme k zakoupení, je již součástí naší vědecké knihovny.
Na veškerou kritiku této práce se mi jeví nejvhodnější citát Václava Hájka z Libočan +1553
"Tobě vševěde, nelibí-li se tato práce moje, nelenuj a něco lepšího dohromady stluč. Jestli ne skutek, ale tlachaní jest umění Tvoje. Udeř se v hubu, mlč a tak sebe sam znáti se uč"...
Dr. Jánský

27.11.2014 09:57 L. Poláček
Reaguji na uveřejněnou kritiku publikace. Byl jsem autorem ještě před konečným vydáním publikace požádán o její posouzení po odborné a obsahové stránce. Mohu zodpovědně prohlásit, že výše uvedená kritika se nezakládá na pravdě, je cíleně zkreslená se snahou o diskreditaci autora a jeho práce. Nevím, kde přišel kritik k svým názorům, ale jím uváděné výtky jsou zcela vymyšlené. Pokud by se autor kritiky odvážil podepsat pod svým pravým jménem, bylo by zřejmé, že jde jen o snahu poškodit autora a jeho dílo, skutečnými znalci a odborníky uznávané. Snad závist, snad vnímání vlastní neschopnosti vedly "kritika" k výše uvedeným výlevům. Ty však autora publikace nemohou v žádném případě poškodit. Naopak, jak jsem byl informován, poté, co byla tato "kritika" zveřejněna, zvýšil se zájem o zmíněnou publikaci, jejíž náklad bude díky tomu již brzy vyprodán.
O úrovni kritika vypovídá i to, že se se svým příspěvkem neodvážil vystoupit na odborných fórech a uveřejnil jej pouze zde, na servru, jehož kvality jsou více než sporné.

7.11.2014 22:38 Pavel Zany Komárek
S panem Sadílkem jsme se bohužel zde na serveru už také setkali. I zde oplývaly jeho příspěvky spoustou tvrzení, které ničím nedokládal, i zde nešetřil osobními útoky na pana Plačka a jiné lidi z oboru (o redaktorech tohoto serveru nemluvě)

28.11.2014 20:14 Macháček
Pane Komárku. S panem Sadílkem se znám osobně již řadu let. Má sice mnohdy velice svérázný a osobitý způsob komunikace – to mu nelze upřít (!!!) a tento fakt jej také mnohdy znevýhodňuje (pokud ovšem někdo staví svůj názor pouze na této povahové stránce, je to dosti slabý a hlavně nemístný argument…), po profesní stránce mu však nelze vytknout téměř nic. V odborné komunitě jsou jeho výstupy v obecné rovině velice kladně přijímány. Jeho práce dnes tvoří základ vědeckých knihoven! Skvěle se orientuje jak v terénu, tak i v archivních fondech. Spolupracuje s Akademií věd ČR, archeologickou obcí, akademickou sférou, zahraniční nevyjímaje (např. Krakow). To, že nedisponuje oficiálním vzděláním v oboru jej vůbec ve vědecké práci nediskvalifikuje, ba naopak. Bohužel je průběžně terčem kritiky, v mnoha případech, zejména co se odbornosti týče, zcela neadekvátní. Jeho práce je plná zajímavých poznatků i cenných objevů (jak v terénu tak i při badatelské práci v archivu – navíc, dokáže obě dovednosti velice dobře propojit a využít pro svoji práce, což mnozí kolegové, přiznejme si, zvládají jen s obtížemi, i když jim to pochopitelně nemohu mít za zlé) - nemá tendenci opisovat či bez úsudku kopírovat již napsané (což může také někomu být proti vůli), jeho pohled a jím vědecky zpracovaná a dobře podklady a názory podepřená (nová) interpretace však může a mnohdy již pomohla otevřít cestu oněm novým objevům, okolo kterých jsme léta chodili a nevšimli jsme si jich, i když jsme přes ně v některých případech doslova snad i zakopávali. Avšak, není jediný, kdo přináší nové myšlenky a názory. A není jediný, kdo třeba přináší jiný pohled práci mou, pana Doc. Plačka a dalších. To je ale věda a takto je to správně. Čím více se oborem zabýváme, tím více zjišťujeme, že nic nevíme, ostatně, to již pravil Sókratés. Zkrátka, vědecká práce je právě mmj. o pohledech na věc z více úhlů, víc očí víc vidí. Pane Komárku, doporučuji Vám přenésti se přes osobní problém, který dle Vašeho příspěvku v osobě pana Sadílka spatřujete a zkuste se jeho činností a záběrem v tomto oboru více zabývat. Také mě před více jak deseti lety, kdy jsem ho osobně poznal, jeho komunikace rozčilovala, s odstupem času mohu říci, že jsem za jeho výstupy a neuvěřitelnou znalost problematiky velice rád. Často se s jeho prací také setkávám. Setkávám se s ním i osobně, na komisích, jednáních, seminářích, konferencích. Doporučuji knihu zaměřenou na dějiny Doubravníku či Bohdalova a Radostína nad Oslavou. Za prostudování stojí ale též další samostatné publikace. Přeji Vám pěkný den.

2.12.2014 18:18 Pavel Zany Komárek
Pane Macháčku, o odborných kvalitách pana Sadílka mi není nic známo, když byl vyzván, aby svá tvrzení nějak vyargumentoval, veškerá další komunikace proběhla už pouze zcela mimo téma, v rovině osobních výhrůžek a vulgárních ataků nejhrubšího zrna ze strany pana Sadílka na adresu mou a kolegy Čížka. Sepište si seznam těch nejprostších slov, která znáte, a vězte, že většinu naše adresy pan Sadílek (či jeho alter ego Navrátil) použil. V jiném případě naprosto nedokázal přenést přes srdce, že jsme dali prostor i druhé variantě výkladu, která byla s tou jeho v rozporu (tedy přesně to, k čemu vy vyzýváte) a opět následoval jen výlev plný vulgarismů a nezastřených výhrůžek, dokonce obesílal instituce a další lidi z oborů s výzvou k bojkotu a zničení tohoto serveru. Na takovéto úrovni se diskuse opravdu vést nedá. Dokud se diskuse drží seriózní úrovně a diskutující mají vzájemný respekt ke druhé straně, jsme zde ochotni se bavit s kýmkoliv. Bohužel tím, kdo z těchto mezí zásadním způsobem vybočil, byl vždy pan Sadílek/Navrátil