Komentáře, diskuse

Zámek Mitrov - historie

22.1.2008 22:39 Jaroslav Sadílek
Dosud publikovaná historie a vývoj zámku jsou mylné. Vychází z nápisové desky, vsazené v soklové části zámecké budovy na hlavním průčelí, která zde však byla umístěna teprve při historizující přestavbě objektu na počátku devadesátých let 19. století. Pochází z nějakého veřejnosti sloužícího objektu, vystavěného zmíněného roku 1779, jak plyne z obsahu nápisu. Vlastní zámek byl vystavěn jako pozdně renesanční tvrz, ponejprv doložená roku 1603. Po pobělohorských konfiskacích sloužila tvrz pouze jako správní budova statku Mitrov, připojeného k moraveckému panství. Její sídelní funkce byla krátkodobě obnovena teprve v poslední čtvrtině 17. století, ovšem na počátku 18. století byl zámek opět opuštěn. Jako příležitostné obydlí sloužil pak až do sedmdesátých let 19. století, kdy zde byl krátce zřízen řeholní dům sester sv. Karla Boromejského, než byl přeložen do Moravce. Zchátralou budovu kupuje roku 1890 továrník Adolf Skene, který budovu výrazně rozšířil a přestavěl v historizujícím duchu. Dalšího rozšíření se zámek dočkal v devadesátých letech 20. století, kdy bylo k objektu přistavěno další křídlo. Od poloviny 20. století slouží stavba k charitativním účelům, převážně jako domov důchodců.
Vložit nový komentář

Hrad Louzek od Jihu.
Hrad Louzek od Jihu.
A. Sedláček III.