prohlídka nádherného objektu

se skvělým kastelánem p. Rosendorfským