Graficke pismenko Mlýn původně stával na jiném místě. Tam kde se nachází dnes byl převezen až konce 19. stol. Větrný mlýn nechal údajně postavit v roce 1870 Ignác Laštůvka z Mutěnic, krátce na to jej prodal Šimonu Vagundovi a ten Františku Tomasovi. Od něj jej koupil František Bořina, který jej přestěhoval na dnešní místo. Smršť v roce 1890 však mlýn převrhla a mlýn tak ležel v troskách po dva roky než jej koupil mlynář Ignác Křižovic a dal jej věnem své nemanželské dceři a protože její manželství bylo bezdětné nechal jej později připsat Anně Příhodové, která se vdala za Jana Minaříka z Břeclavi. Ten větrák provozoval až do roku 1941 a krátce i po válce do roku 1949.

 
Graficke pismenko Později v letech 1949 – 1956 Jan Minařík usiloval o opravu mlýna, ale tehdejší komunistické úřady neměli zájem. Přesto však v roce 1969 došlo k opravě mlýna, což však nebylo zásluhou komunistických úředníků, ale ředitele Lesnické mistrovské školy ve Strážnici a jejích studentů. Potom již mlýn opět chátral. V roce 1993 prodali Minaříkovi větrák jednomu zájemci, ale protože k rekonstrukci mlýna stále nedocházelo odkoupila mlýn v roce 1999 obec Starý Poddvorov. V roce 2003, za podpory z programu Phare, byla nákladem dva miliony korun provedena rekonstrukce mlýna.

Text: historie
30.4. 2005 - Janouška M., Větrné mlýny v Čechách na Moravě a ve Slezsku, Libri, 2003