Komentáře, diskuse

Stavební vývoj tvrze

10.7.2008 10:16 Šamal Miroslav
Připojuji k textu, že dnešní stav sýpky není původní. Směrem k rybníku si na stěně sýpky můžeme povšimnout spáry. To naznačuje původní rozsah gotické tvrze a druhotné přistavěn barokní části. Baroko tedy přetransformovalo bývalou tvrz na sýpku, tolik potřebnou jen pár metrů vzdálenému hospodářskému dvoru. Na stěnách části původní gotické stavby jsou znastelná ještě renesanční sgrafita. To znamená, že gotická tvrz byla nejprve renesančně upravována a teprve poté přichází barkoní přístavba a změna funkce stavby na sýpku. Je také zřejmé, že původní tvrz měla na nárožích bosované zdivo (pískovcové kvádry), na nároží zachované dodnes. Při barokní přestavbě byla část na kterou měla být přístavba nalepena, částečně odbourána a šmorcováním připravena na barokní přílepek.
Vložit nový komentář

Skála v Příběnicích
Skála v Příběnicích
August Sedláček VII