Tvrziště

Graficke pismenko Při vsi Nemošicích na pravém břehu Chrudimky nedaleko mlýna spatřuje se tvrziště čtverhranné a rohy svými ke všem úhlům světa obrácené, jež zavírají dvoje náspy a příkopy. Poněvadž se oba příkopy z řeky vodou nadýmati mohly, byla tvrz tato pevnější nad jiné v okolí. Jsouc rozsáhlejší než obyčejné tvrze věžovaté, mívala kromě věže dvorec a ještě jeden dům. První nám známý držitel Nemošic jest Vilém (1318), jenž pro škody učiněné k soudům poháněn býval a ještě r. 1332 žil. Holcové z Nemošic nosili na štítě svém tré kaprův; z jich rodu se připomínají Matěj (1382) a Jan (1400), z nichž měl onen statky v Rovném, tento v Mezilesích. Oba spečetili (1415) známý list stížný. Jan nabyl pak Dobrého

 
Graficke pismenko pole v Kouřimsku, Matěj pak obdržel (1437) zápisnou ves Kanín, opověděl t. r. knížatům Saským a žil ještě roku 1440 bývaje na sněmích a sjezdech krajských. Dotčený Jan ( † j. 1437) měl syna též Jana. Jeden z nich (tuším mladý) drže s kališníky, ještě s jinými udeřil na Choceň a městečko vybral (1433). Zmocniv se potom panství Náchodského, měl ovšem větší jmění než obyčejní zemané. Vácslav a Martin Holcové z Nemošic žili v letech 1463-1464. Na počátku 16. století seděli ještě Holcové na rozličných statcích (Vlčnově, Brloze, Benešovících), ale roku 1549 již nikdo toho jména statkův v Chrudimště neměl. Nemošice držel r. 1477 Jindřich Makovský z Potšteina, Syn jeho Jan zastavil Nemošice Jiříkovi Odě-
 
Graficke pismenko radskému z Hrušova a když jich potom vyplatiti nemohl, prodal r. 1492 dne 12. dubna (vkl. 23. dub.) tvrz, dvůr a ves Nemošice a ves Droždice, t. j. právo své k ním Vilémovi z Pernšteina za 1460 kop; pán pak získav i právo Jiříkovo za 1400 fl. uh , připojil Nemošice k panství Pardubskému.

Text: historie
8.2. 2017 - August Sedláček, Hrady zámky a tvze Království českého I.