Komentáře, diskuse

původ "Templářských sklepů"

17.5.2010 17:48 zdeněk komínek
Původ templářských sklepů uváděný do 13. století je pouze zdatný marketingový tah, nebo také pěkná lež, můžeme to nazvat jak chceme. Ve 13. století na místě stála pravděpodobně jen dřevohlinitá stavba templářské komendy, začátkém 14. století po likvidaci řádu prošla tvrz několika majiteli, v druhé pol. 15. století se dokonce píše o pustém hradě... Obnovou tvrz prošla až pozdněrenesanční přestavbou na zámek, který byl do dnešní podoby přestavěn v letech 1715-17. Nyní budu citovat p. M.Plačka: Velký sklep pod jížním křídlem nepostačoval, a tak od konce třicetileté války (1618-48) postupně narůstal sklepní komplex v původním dvoře jižně od zámku, s ním je také propojen chodbou. Bohužel nelze uvažovat o starším původu sklepů a jejich název - Templářské sklepy - je připomínkou význačného období historie městečka.
Vložit nový komentář

Hrad Louzek od Jihu.
Hrad Louzek od Jihu.
A. Sedláček III.