příchod dne u Hodonína, procházka vsí, hřbitov Zdíkovec, rozhledna a kaple nad Javorníkem