Zrcadlo baroka IV.

Čtvrtý díl časosběrného dokumentu o dostavbě východního ambitu v Mariánské Týnici.

Další videa k tomuto místu

Škoda lásky

Muzeum a galerie severního Plzeňska v Mariánské Týnici vydalo publikaci Škoda lásky - druhé doplněné a rozšířené vydání. Publikace ilustruje na konkrétních příkladech místní dění za druhé světové války. Historické události jsou zasazeny do kontextu vojenské historie s bohatým ikonografickým doprovodem, který je encyklopedií k poznání dobových militárií. Dosud nepublikované historické fotografie a autentické archivní dokumenty přinášejí řadu cenných podkladů, včetně často opomíjeného pohledu do složitého správního vývoje v bezprostředním poválečném období. Druhé vydání je obohaceno o nové obrazové přílohy, o desítky dosud neznámých historických fotografií a o soupisy válečných obětí jak vojenských, tak civilních. Autoři: Irena Bukačová, Miroslav Hus a Karel Rom.

Obnova Mariánské Týnice

Časosběrný dokument o obnově Mariánské Týnice v 90. letech 20. století.

Zrcadlo baroka V.

Pátý díl časosběrného dokumentu o dostavbě východního ambitu v Mariánské Týnici.

Zrcadlo baroka III.

Třetí díl časosběrného dokumentu o dostavbě východního ambitu v Mariánské Týnici.

Zrcadlo baroka II.

Druhý díl časosběrného dokumentu o dostavbě východního ambitu v Mariánské Týnici.

Zrcadlo baroka I.

První díl časosběrného dokumentu o dostavbě východního ambitu v Mariánské Týnici.

Pozvánka do expozice

Muzeum a galerie severního Plzeňska v Mariánské Týnici zve návštěvníky na prohlídku muzejních expozic, kostela Zvěstování Panně Marii, západního a východního ambitu a výstavního sálu.