Jak to bylo doopravdy s rychtářem Kubatou?

Graficke pismenko Rychtář Jakub Kubata ze Zbudova je mýtem blatské vzpoury. Skutečně tu tehdy žil sedlák Kuba či Kubata, křestním jménem Řehoř, ale funkci zbudovského rychtáře zastával až mnohem později (1597). Z toho je prosté, že na jaře r. 1581 nemohl být popraven. Písemné prameny nenasvědčují ani tomu, že by se poddanské neposlušnosti nějak aktivně zúčastnil: naopak byl řádným sedlákem, plnícím své povinnosti. A v době, kdy probíhaly popravy vzbouřenců, od základů přestavoval svou vyhořelou usedlost a získal k tomu od pána hlubockého panství, Adama z Hradce dokonce berní úlevu.

 
Graficke pismenko Na historické skutečnosti, že hlubočtí poddaní začali rebelii a byli za ní tvrdě potrestáni, to však nic nemění. Lidová tradice šla svou cestou nehledě na historickou pravdu a upevňovala u Blaťáků pocit sounáležitosti s Blaty. A proto památné rčení "Kubata dal hlavu za Blata" (poprvé písemně zaznamenáno r. 1750) k lidové tradici této oblasti asi patří, i když pravda je poněkud jiná?!

Text: historie
14.2. 2021 - Českobudějovicko,I.Levý břeh Vltavy,D.Kovář; Jaroslav Špiroch.