Komentáře, diskuse

Smírčí kříž

25.4.2007 20:19 Z. Štark
Naproti "Krchůvku" které je pohřebištěm z dob morové nákazy a jsou zde pochovéni vojáci bojující u Slavkova, je kusekza silnicí skupinka osamělých stromů a u nich je smírčí kámen. Stojí zato se na něj podívat a zamyslet se nad významem těchto kamených křížů. Jsou bez nápisů a znamení. Jejich význam se snad dovíme ze starých kronik, nebo s ústního podání. Z místa je bezvadný pohled do krajiny.
Vložit nový komentář

Skála v Příběnicích
Skála v Příběnicích
August Sedláček VII