Komentáře, diskuse

29.5.2006 00:00
Pro ty, kdo chtějí více informací:
Zprávy památkové péče, ročník 63, číslo 3, 2003.
Drahomír Polách: Palladiovské mauzoleum rodiny Kleinů v Sobotíně na Šumperku – článek popisuje podrobně historii vzniku mauzolea, jeho původní vybavení, postupnou devastaci a pokusy o jeho záchranu; součástí článku jsou původní projektové výkresy.
Renáta Fifková, Park u sobotínského mauzolea svobodných pánů Kleinů z Wiessenberga – článek je věnován parkovému areálu kolem mauzolea, představuje několik původních návrhů na podobu parku; součástí článku jsou projektové výkresy jednotlivých návrhů, cenná je fotografie mauzolea z roku 1900.
Vložit nový komentář

Stará bašta v Novém Městě nad Metují
Stará bašta v Novém Městě nad Metují
August Sedláček VII