Komentáře, diskuse

27.7.2006 00:00
Trocha toponomastiky
Místní jména Rychmberk a Liberk jedno jsou. Středověké německé Richnberk (bohatá hora) si lidová mluva zkrátila na Riberk a z toho vzniklo v češtině rozrůzněním Liberk (jedno ze dvou -r- v témže slově se mění v -l-).
Jméno města Liberce prošlo stejnou proměnou. Navíc, koncovým -ec-, se přizpůsobilo jménu sousedního Jablonce.
Toto a mnoho jiného zajímavého z dialektologie, frazeologie a onomastiky se dočtete v knize Čeština všední i nevšední.
Vložit nový komentář

Stará bašta v Novém Městě nad Metují
Stará bašta v Novém Městě nad Metují
August Sedláček VII