Komentáře, diskuse

devastace interiéru kostela v režii památkářů z olomouckého magistrátu

28.4.2012 21:18 Jan Poutník
dnešní návštěva poutního kostela ve Staré Vodě byla dalším smutným šokem - sugestivní zdevastovaný interiér kostela popsaný azbukou od ruských vojáků byl z vůle odboru památkové péče olomouckého magistrátu sanován tak, že skoro všechny nápisy zmizely a místo nich jsou bílé sterilní plochy ! barokní interiér kostela byl zničen ruskými vojáky, jejich vandalství zase zničili památkáři z magistrátu. jedná se o novou formu vandalství pod pláštíkem kulturnosti? každopádně zmizel jedinečný doklad své doby, memento ruské okupace. jedinečný kostelní interiér byl tímto zničen a ČR utrpěla další velkou kulturní ztrátu za kterou by měla být dotyčná osoba potrestána.
nutno upozornit, že církev prý nápisy v azbuce zachovat chtěla (!)
Vložit nový komentář

Hrad Louzek od Jihu.
Hrad Louzek od Jihu.
A. Sedláček III.