POUTNÍ KOSTEL NAŠTÍVENÍ PANNY MARIE VE SKOKÁCH

Záchrana kostela ve Skokách u Karlových Varů.