Komentáře, diskuse

Úryvek z pamětí Anny Sajnerové:

24.4.2008 10:45 Ludmila Kratochvílová

Až do začátku války se chodilo každý rok na procesí k panence Marii. Vždy 2.července se sešly tři vesnice už brzo ráno. Putovalo se přes Chýši a Žlutice až k vysněnému cíli. Cestou se společně modlili a taky chvilku podřimova-li, aby si odpočinuli. Trochu pojedli někteří se i přezuli do ponožek, které měly podšitá chodidla pevnou látkou. V poledne se stavěli v hostinci, ale jen na chvíli. Bylo nutné jít dál. Ještě měli před sebou dlouhou cestu.
Pozdě odpoledne jsme dorazili k cíli. Před vsí na nás čekal místní farář s ministranty. Dovedli nás do kostela. Třikrát jsme obešli baziliku při zvo-nění zvonu. Byl to nezapomenutelný zážitek. Nejprve bylo společné modle-ní a pak záleželo na každém jak dlouho tam zůstal. Byli jsme ubytováni v rodinách poblíže kostela. Na dvoře mívali studnu u které jsme se mohli omýt. V připravených místnostech byla rozložena na zemi čistá sláma, abychom mohli pohodlně spát. Deky jsme si sebou nesli z domova.
Moc jsme se nevyspali. Chtěli jsme ráno ještě před mší nashromáždit dárky pro své blízké. Paní domácí nám uvařila na ráno kávu, panečku ta nám ale chutnala. Pro místní lidi byla naše návštěva přivýdělek. Byla to chudá a kamenitá oblast s horším počasím. Ještě jsme se s pannou Marií rozloučili a pan farář nás doprovázel zpět za ves. Ti staří odcházeli se slzami v očích, tak je to dojímalo. My mladí jsme se tomu tak nepodávali, neznali jsme ještě život. A tak jsme byli na zpáteční cestě k domovu. Vždy jeden ze starších předříkával modlitbu a my ostatní jsme ho následovali. Cesta ubývala rych-le. K večeru jsme dorazili do prví vesnice poblíže domova. To bylo Blatno. Tam zůstali ti místní. Pak do Velečína, až jsme byli doma. Už nás čekali. Nešli jsme hned spát. Sešli jsme se na vsi se všemi, co měli chuť poslouchat naše vyprávění. Seděli jsme na trávníku v šatech, ty pak vypadali. Povídali jsme si a zpívali:
,,Velký bože mi tě milujme“.
Takhle tedy zase jednou končilo naše putování.

Skoky

12.4.2007 20:29 Luděk
Výrok: "Panenko skákavá!" souvisí právě s obcí a kostelem Skoky
Vložit nový komentář

Východní brána v Prachaticích.
Východní brána v Prachaticích.
A. Sedláček XI/143