Komentáře, diskuse

obnovení sbírky

21.10.2010 14:30 Anna Hladíková
Sbírka byla obnovena, platí další tři roky:

Na opravu kaple je možné přispět od 2. 10. 2010 do 15.9.2013 darem na účet Občanského sdružení Zderaz číslo 43-7693130247 / 0100 vedený u Komerční banky v Praze či příspěvkem do sbírkových kasiček nebo zakoupením vstupenky na akce pořádané tímto sdružením a nebo zakoupením předmětů prodávaných sdružením. Osvědčení o konání veřejné sbírky vydal Magistrát hl. m. Prahy dne 22.9.2010 pod č.j. S-MHMP/642271/2010.

Sbírka na opravu kaple

21.8.2007 18:42 anna hladíková
Na opravu kaple je možné přispět od 20. 8. 2007 do 16. 7. 2010 darem na účet Občanského sdružení Zderaz číslo 35-9579800277 / 0100 vedený u Komerční banky v Praze či příspěvkem do sbírkových kasiček nebo zakoupením vstupenky na akce pořádané tímto sdružením. Osvědčení o konánní veřejné sbírky vydal Magistrát hl.m. Prahy dne 25.7.2007 pod č.j. S-MHMP/296118/2007.
Vložit nový komentář

Branka na Krumlově.
Branka na Krumlově.
A. Sedláček III