úterý, 18. květen 2021. Svátek slaví Nataša, zítra Ivo

PÉČE O NEMOVITOU KULTURNÍ PAMÁTKU

Výběr lokality
Je dobré mít zmapováno, zda o památku někdo pečuje (sdružení či spolek), nebo vlastník sám. V případě, že již existuje nějaké sdružení, není nic jednoduššího, než si projít jejich stanovy a pokud je to vyhovující, tak se přidat.
Oslovení vlastníka
údaje o vlastníkovi nemovité památky lze získat na příslušném památkovém úřadě nebo přímo v obci na jejímž území se památka nachází. Pokud je vlastníkem obec - navázat kontakt se zastupitelstvem, nebo se zúčastnit veřejné schůze a vznést na toto téma dotaz v diskusi (je dobré mít připravený návrh spolupráce a návrh koncepce s výhledem do budoucna včetně všech pro a proti, které z toho pro obec plynou). Pokud je vlastníkem osoba, či Lesy ČR (stát) - navázat písemný či osobní kontakt a nabídnout pomoc s péčí o památku. Je dobré znát předem stanovisko památkového úřadu. V případě, že vlastník neprojeví zájem, je třeba se obrátit přímo na nejbližší pracoviště památkové péče a svoji pomoc nabídnout přímo tam.
Založení sdružení či spolku
zaregistrovat stanovy na MV ČR (lze i nejprve založit sdružení a potom kontaktovat vlastníka).
Začátek spolupráce s vlastníkem
společně oslovit příslušný PÚ a vzájemně se dohodnout na možnostech záchrany a ochrany památky. Lze zjistit, zda již proběhl archeologický průzkum, zda existuje zaměření památky a zda byly v minulosti provedeny nějaké záchranné práce (např. Klubem Českých turistů) - jsou to důležité údaje pro další postup. Vlastníkovi je vhodné navrhnout bezplatnou péči o památku formou dozoru, její mediální propagaci, úklid odpadků z lokality a vykácení náletové zeleně. Sdružení by mělo formou brigádnických hodin pomáhat při záchranných stavebních pracích, může zhotovit informační tabule a nějaké propagační materiály. Pokud se vlastník o památku chce takto starat je dobré vytvořit písemnou smlouvu mezi ním a sdružením, kde budou vytyčeny vzájemné vztahy a pravomoci. Pokud se chystáte vydávat publikace, pohledy či jakékoli propagační materiály a jejich prodejem získat prostředky na záchranu památky a na provoz sdružení, je třeba se registrovat na finančním úřadě podle sídla sdružení. Vlastníkovi je dobré nabídnout možnosti financování a shánění peněz na záchranu památky. I na to by se mělo myslet předem.

V řadách sdružení je dobré mít nějakou osobu znalou práva, dále osobu, která se bude zabývat administrativou a být připraven jezdit na různá setkání s jinými sdruženími a spolky. Je dobré navázat kontakt s dalšími sdruženími za účelem získání informací, kontaktů atd.

Nemá-li vlastník zájem o památku pečovat, je dobré v zájmu jejího zachování nabídnout pomoc přímo PÚ, nebo pokud je to v možnostech sdružení ji odkoupit či pronajmout.

Je třeba sbírat informace o historii, vlastnících, stavebně-historickém vývoji, pověstech atd. Hlavně proto, že pokud se vše podaří, je třeba mít co nabídnout návštěvníkům.

Markéta Majerová