Na sýpku přestavěná třípatrová budova tvrze vladyků z Huzenic ze 14. století, vypálená Píseckými r. 1442 a rozšířená po r. 1450. R. 1617 odkoupená i se vsí Vrábskými z Drahenic a po úpravách využívána k zemědělským účelům.
Hlavní obrázek místa
Pohled na tvrz přes rybníček ze silnice
© Filip Matoušek 07/2006
Graficke pismenko Ves se nachází asi 8 km jižně od Březnice, na silnici spojující Drahenice a Myštice. Mohutná budova bývalé tvrze, dnes přestavěná na sýpku, stojí na hraně svahu nad severněji položeným rybníčkem v horní části vsi a jakožto součást soukromého pozemku není volně přístupná.
Filip Matoušek, 7.8. 2006

  historie

  Historie
  Tvrz byla již ve 14. století sídlem vladyků z Huzenic, příbuzných s pány z Křikavy, s nimiž měli i společné podací právo ke kostelu v Černívsku. Právě roku 1364 se tak připomíná Kunrát a roku 1394 Henzlin z Huzenic. Kolem roku 1442 patřily Uzenice Rackovi z Dlouhé Vsi a na Uzenicích, kterému byla jako členu jednoty strakonické zdejší tvrz vypálena Píseckými; nedlouho na to byla však opět opravena. Od 20. let 16. století do roku 1537 byl

  © F. Kašička, B. Nechvátal (in Tvrze a hrádky na Strakonicku, Strakonice 1986), 7.8. 2006
  Popis
  Budova tvrze se v podobě sýpky dodnes dochovala v severní části obce na terénní hraně, chráněné od východu rybníčkem. Jedná se o obdélnou třípatrovou budovu se sedlovou střechou a s trámovými stropy na sloupech a průvlacích v interiérech. Kvůli úpravě na sýpku v druhé polovině 17. století se bohužel nedochovaly žádné architektonické detaily; předpokládá se, že starší část budovy je jižní třetina, původně snad věžovitá tvrz, rozšířená potom k

  © F. Kašička, B. Nechvátal (in Tvrze a hrádky na Strakonicku, Strakonice 1986), 7.8. 2006

  Tutistické mapy

  Než vyrazíte, nezapomeňte si přibalit dobrou mapu.

  Shocart turistické 1:50 000

  Turistické mapy Shocart 1:50 000.
  tvrz
  zachovalý
  nepřístupno
  Česká republika
  Jihočeský kraj
   Strakonice  (ST)
  Uzeničky