hrad Šauenštejn

Loupežný zámek, Vysoká Lípa, Loupežnický hrad, Šaunštejn
Sklaní hrad z průběhu 14. století. V majetku Berků z Dubé jako součást vildštejnského panství. Několikrát bezúspěšně obléhán. Zanikl v druhé polovině 15. století. Po třicetileté válce sídlo švédských zběhů a lupičů, proto Loupežný zámek.
Hlavní obrázek místa
Šauenštejn
vrchol pískovcového bloku se zbytky schodiště
2003 ©Puffin Puffin
Tento skalní hrad stojí na mohutném pískovcovém bradle (340 m n. m.) asi 1 km severně od obce Vysoká Lípa a 14 km severovýchodně od Děčína.
Oldřich, 16.6. 2005

  historie

  Vznik tohoto hradu je bezpečně datován na konec 14. století podle nálezu středověkého pečetidla kamenického měšťana Mikuláše. První písemná zmínka pochází z roku 1413. Hrad byl v roce 1431 marně obléhán drážďanskými střelci tři týdny. Od roku 1435 byl opěrným bodem v místní válce Vartenberků s lužickým Šestiměstím. Roku 1443 je doložen šauenštejnský hejtman Kašpar Laptic. V roce 1444 je hrad znovu obléhán vojskem lužického Šestiměstí a opět

  Oldřich Skalní hrady ......., 16.6. 2005
  Hrad Šaunštejn byl postaven na strmém a táhlém skalním bloku, který je dole kompaktní, nahoře však rozeklán ve skalky propojené můstky. Uprostřed je průrva, kterou se vystupovalo po žebříku. Při vchodu je vytesána dlouhá místnost rozměrů asi 1x3 m s mnoha nápisy a letopočty z pozdější doby; za ní byla nedávno odkryta kruhová pec. Nahoře je vyhlouben čtverhran (4,5x6 m) pro hlavní věž. Částečně pod ním je místnost přístupná od západu po ochozu,

  Kol.: Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku III., Severní Čechy, Nakladatelství Svoboda, Praha 1984, aktualizováno, 9.1. 2011
  Šauenštejn je jedním z řady skalních hradů na území Česko-saského Švýcarska, které plnily svoji funkci ve 14. a 15. století. Později se staly útulkem lapků a loupeživých rytířů a byly proto v průběhu 15. století vypáleny nebo zpustly. Vedlejší vytesaná dutina byla patrně strážnicí. Hlavní stavba na vrcholu skaliska byla dřevěná. Vedle ní se dochovala tesaná prohlubeň, která pravděpodobně sloužila jako obilní jáma. Pod hlavní stavbou bylo

  Informační tabule u hradu, 18.6. 2012
  ŠAUNŠTEIN HRAD.
  Okolí patřilo od nepamětných dob Berkům z Dubé a bylo l. 1410, jak svědčí popis hranic, příslušenstvím hradu Ostrého. Asi v těchto dobách založen tu hrádek, aby správce tu sedící opatroval zdejší krajinu od Ostrého vzdálenou. Jak se to potom mělo, když se po r. 1417 synové Hynka Honšteinského dělili, není sice známo, ale soudíc z toho, že blízké Arnoltice patřily k Ostrému, lze za to míti, že měl okolí Hynek starší, pán Osterský. Týž postoupil

  A. Sedláček, Hrady, zámky a tvrze Království českého 14, 9.6. 2019

  pověsti

  Pověsti o Loupežáku jinak zvaném Šaunštejnu
  V čase křížových výprav přišel do míst Vysoké Lípy cizí nemocný rytíř. Celé měsíce ležel v jednom statku. Když se zase uzdravil, zůstal v krajině, která se mu stále více líbila. Na skále si postavil hrad. Byl to temný, mlčenlivý muž, který si přinesl z východu velké bohatství, ale jehož svědomí nebylo ani čisté, ani klidné. Každou noc chodil dlouhými tmavými souvratěmi kolem hradu a neustále vzdychal a sténal, jakoby něco hledal. Když po

  Česká Silnice, (převzato z knihy Věnec pověstí z Děčínska - nashromáždili Rudolf Dörre a Emil Mauder), 17.7. 2002

  Tutistické mapy

  Než vyrazíte, nezapomeňte si přibalit dobrou mapu.

  Shocart turistické 1:50 000

  Turistické mapy Shocart 1:50 000.

  Turistické mapy 1:50 000, Kartografie

  Nová edice přehledných turistických map 1:50 000 z Kartografie Praha.
  hrad
  nepatrné zbytky zdí
  volně přístupno
  Česká republika
  Ústecký kraj
   Děčín  (DC)
  Jetřichovice