Bývalá tvrz, nyní fara (dům č. p. 28) má v severním křídle (bývalá sýpka) dochované pozdně gotické prvky (okenní ostění a portálek). Původně majetek rytířů Doudlebských z Doudleb. Přestavována v 18. století a po požáru v r. 1911. Nyní je majetkem církve.
Hlavní obrázek místa
Celkový pohled na farní budovu od jihovýchodu
© Jaroslav Špiroch 05/2020
Graficke pismenko Obec Doudleby dýchá dávnou historií. Nachází se asi 10 km jižně od Českých Budějovic na řece Malši. V obci se nachází kostel sv. Vavřince s kaplí sv. Barbory, fara na místě bývalé tvrze rytířů Doudlebských z Doudleb a zejména přemyslovské hradiště, o němž je první zpráva v Kosmově kronice z počátku 12.století v souvislosti se zprávou o úmrtí knížete Slavníka k roku 981 (viz samostatná hesla).
24.4. 2020

  historie

  Jako jedna ze tří možností se v literatuře vyskytuje údaj lokalizace bývalého doudlebského sídla v prostoru fary č. p. 28. Toto místo má ze strategického hlediska skutečně nejvýhodnější polohu, neboť se jedná o jakýsi malý úzký ostroh před kostelem. V ploše zahrady, východně a severovýchodně od fary, se navíc táhne nízký terénní zlom ve tvaru půlkruhu, který by bylo možno případně považovat za pozůstatek vnější hrany příkopu, jenž chránil sídlo

  Tvrze,hrady a zámky Českobudějovicka,D.Kolář,,Historicko-vlastivědný spolek Č.B.,2011, Jaroslav Špiroch, 6.3. 2017
  tvrz
  přestavěno
  nepřístupno
  Česká republika
  Jihočeský kraj
   České Budějovice  (CB)
  Doudleby
  Načítám seznam míst