Oparno

Opárno

Graficke pismenko Oparno jako opevněné sídlo i jako ves existovalo již ve druhé polovině 13. století. R. 1276 se mluví o vsi Oparnu v minulém čase (byla tehdy asi pustá) a hranice dnes neexistující sousední obce Veselí se vymezuje potokem Stepelínem, tekoucím pod horou Hrádek, což je nepochybně označení pro hrad Oparno. Další zpráva z r. 1344 se týká dohody Smila z Vchynic s klášterem altzellským, jímž Smil získal od kláštera doživotně pozemek rozbořeného mlýna „hradu mému příležící po toku potoka Thopelin" (zřejmě Stepelín). Neměl tam dát lámat kámen a stavět mlýn. Mohl však „jiné pokoje k přebývání stavěti". Z toho lze soudit, že tehdy došlo na hradě k nějaké stavební činnosti. A. Sedláček se domnívá, že vlastní hrad vystavěl právě Smil z Vchynic, který se r. 1356 psal po Oparně. Hrad Oparno tedy vznikl asi ve třetí čtvrtině 13. století, byl jedním z nejstarších hradů v kraji a v prvé polovině 14. století se tu stavělo. Typově se obalová hradba podobá vnitřní hradbě Házmburku (D. Menclová). Hrad měl dosti důležitou polohu nedaleko cesty z Prahy do východního Saska a A. Sedláček uvádí zprávu, že král Václav IV. potvrdil Vchynským starodávné právo na ochranu lovosického statku, kde tvrz ještě nebyla.

 
Graficke pismenko Zřícenina hradu Oparna je skryta mezi stromy na ostrohu v oparenském údolí těsně nad vsí. Ostroh je rozdělen příkopem, přes nějž se přecházelo do předhradí, kde byly ještě v 19. století zbytky staveb. Dalším příkopem je oddělen vnitřní hrad, z něhož se zachovala část okružní zdi, která má půdorys čtverhranu se zaoblenými rohy. Kolem hradeb vedla cesta, jíž se vstupovalo do severní části hradu, která byla ještě chráněna příkopem. V severní části hradu stála dnes již nezachovaná věž. Podsklepená hlavní hradní budova byla přistavěna k hradní zdi, do níž vedla tři velká okna.
 
Graficke pismenko V 16. století byl vchynský statek rozdělen; polovinu získal od synů Bohuslava Dlaska z Vchynic Albrecht Kyšperský z Vřesovic. Druhá polovina patřila Bořitům z Martinic. R. 1536 se již hrad Oparno označuje jako pustý.

Text: historie
30.4. 2009 - Kol.: Hrady, zámky a tvrze v Čechách na Moravě a ve Slezsku - Severní Čechy, Nakladatelství Svoboda, Praha 1984