Vizualizace podoby hradu podle Milana Novobilského

Další videa k tomuto místu

LOPATA ( ruin-zřícenina) --VIDEOFILM

Najít zdivo na hradě Lopata ja téměř zázrak, tak málo toho zbylo.