hrad Lacembok

Hrádek, Lanzenbach, Krchleby

HRÁDEK LACEMBOK

Graficke pismenko Hrad stával blízko úpatí lesnatého kopce Holubí hlava, na jehož vrcholku byly nalezeny zbytky pravěkého hradiště. Dnes se z něho zachovaly jen nepatrné zříceniny. Jeho předhradí bylo od vlastního hradu odděleno širokým a hlubokým příkopem, takže do objektu byl přístup padacím mostem přes užší příkop z jakéhosi ostrohu, ve který jižní čtyřhranné předhradí vybíhalo. Hrad byl dobře opevněn i na ostatních stranách. Jeho opevnění zesilovaly dva rybníky, Hořejší a Dolní, které obklopovaly celý výběžek. Protože hrad stál na skále, neměl vlastní studnu, ale pouze hlubokou nádrž na dešťovou vodu. Vedle ní je ještě dnes ve skále vylámaná chodba, směřující ke dnu nádrže. Tato chodba dala zřejmě vzniknout tradici, že z hrádku Lacemboku vedou podzemní chodby na hlohovskou tvrz, vzdálenou necelé 4 kilometry.

 
Graficke pismenko Hrad vznikl přibližně koncem 13. či počátkem 14. století, ale jeho zakladatele neznáme. V r. 1373 se poprvé nazývá Hrádek a toto jméno se objevuje ještě po celé 15. století. Ve 14. století drželi hrad příbuzní pánů Staňkovských ze Staňkova, vladykové Bohuchvalové z Hrádku, z nichž jako první je doložen v první polovině 14. století Bohuchval se svou manželkou Mabkou. Jeho vnuku Bohuchvalu z Hrádku, uváděnému od r. 1373 a zvanému též z Krchleb (v r. 1379), patřily kromě Hrádku i vsi Poděvousy, Krchleby, Čermná, Puclice, Křenovy a část Horní Kamenice, kolem r. 1380 panství ještě rozšířil koupí Bukové; naposledy se připomíná v r. 1382. Jeho syn Jan Bohuchval držel v l. 1404–1417 navíc i Bezděkov s tvrzí, takže není jisté, zda ještě bydlel na Hrádku. Hrad zdědil jeden z jeho dvou synů, Bohuchval, který se však připomíná až v r. 1449 při sporech České koruny se Saskem o zástavy. Bohuchvalův syn Jan z Hrádku, který žil na přelomu 15. a 16. století, držel hrádecké panství s připojenou Horní Kamenicí a navíc ještě statek Lštění, na jehož tvrzi sídlil, protože Hrádek byl již dávno pustý. Po Janově smrti (kolem r. 1519) se již o hrádeckém panství nemluví, protože střediskem panství se stala Horní Kamenice. Při dělení Janova majetku v r. 1521 tvořil jeden díl statek Lštění, druhý hornokamenická tvrz s příslušenstvím, mezi něž patřil mimo jiné i rybník „pod Hrádkem Lacnbokem” a pustá ves Krchleby. Je zajímavé, že rozlišující přídavek Lacembok v názvu Hrádku se v písemných pramenech objevuje až v tomto roce, kdy již hrad ani nemusel být obydlen; tento přídavek vznikl z německého jména Lanzenbach, přeneseného k nám z Porýní. Zřícenina hradu Lacemboku náležela tedy k hornokamenickému statku, který patřil od r. 1531 až do druhé poloviny 17. století Šlovickým ze Šlovic a v r. 1677 byl připojen k Horšovskému Týnu. V r. 1675 se zřícenina hradu připomíná v písemných pramenech naposledy.

Text: historie
5.10. 2003 - Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku (IV – Záp. Čechy); Bělohlávek, M., Dr., Fiala, Z., prof. Dr. DrSc., Hosák, L., prof. Dr. DrSc., Pavel, J., Doc. Dr. DrSc., Janáček, J., Dr. DrSc., Kotek, L., prom. hist.; Nakl. Svoboda, Praha 1985