hrad Lacembok

Hrádek, Lanzenbach, Krchleby

Graficke pismenko Lacembok vznikl jako opevněné sídlo pravděpodobně v druhé polovině 13. století a jeho zakladateli mohli být pánové z blízkého Satňkova.

 
Graficke pismenko Skládal se nejspíše jen z dřevěných staveb obehnaných palisádou s příkopem a zcela zanikl při výstavbě kamenného hradu, jenž byl pojmenován módně německy Lanzenbach – v českém prostředí se však z tohoto názvu vyvinulo jméno Lacembok. V historických zápisech se ale v následujím období vyskytoval nejčastěji pod označením Hrádek nebo podle blízké obce Krchleby.
 
Graficke pismenko Zakladatelem kamenného hradu byl zřejmě rytíř Vojslav z Krchleb nebo jeho otec pocházející z rodu lukavických vladyků. Vojslův syn Bohuchval se od roku 1373 nazýval Bohuchvalem z Hrádku a stal se zakladatelem rodu Bohuchvalů z Hrádku, který existoval ještě dlouho po zpustošení toho hradu. Za Bohuchvala a jeho synů dosáhl rod největšího bohatství a moci. A právě v této době se v okolí Krchleb rýžovalo zlato. Hrádek zanikl mohutným požárem při dobývání sídla husitskými vojsky.
 
Graficke pismenko Hrad se skládal z mohutné několikapatrové věžovité stavby umístěné na nejvyšším centrálním pahorku, obvodové hradby a obdélného objektu skýtajícího větší pohodlí. Součástí hradu byl i níže položený parkán – prostor s hospodářskými budovami. Na severu byla bezpečnost hradu posílena samostatným opevněním, na jižní straně přiléhalo obdélné podhradí, na jehož místě byly v období první republiky vybudovány dva vojenské kryty, které Němci během druhé světové války zničili. Dva rybníky pod hradem, jistě existující v 16. století, byly obnoveny v 50. letech 20. století.

Text: historie
3.9. 2003 - Peregrinn podle průvodce naučnou stezkou Po stopách Jiráskovy lecerny