Popis

Graficke pismenko Zbytky hrádku jsou skryty na vrcholu lesnaté ostrožny, který je na jižní a částečně i jihozápadní straně chráněn příkopem a valem. Toto opevnění však očividně nebylo dokončeno a zcela pak chybí i na poměrně snadno přístupné severní straně. Na ploše lokality v čele za příkopem stojí asi 2 metry vysoký skalní blok, který však nenese patrné zbytky úprav, přestože se právě zde našlo při průzkumu lokality nejvíce keramických zlomků. Jediným zbytkem zástavby hrádku je pak asi 80 cm vysoká zídka z nasucho kladených kamenů, jejíž zbytky najdete nad příkopem na západní straně. I když se v době návštěvy A. Sedláčka měly v areálu nacházet ještě další podobné zídky, v terénu to již není možné bez provedení výzkumu potvrdit.

Text: historie
24.6. 2005 - Filip Matoušek