hrad Homberk

Homburk, Wimberk

Graficke pismenko Hrad Homberk stával jižně od Mirošova mezi Příkosicemi a Vískami na kraji lesíka Mlází, na skále se třemi vrcholky (na jejím středním a západním vrcholku), které se říká Vísecká skála nebo Hrad.

 
Graficke pismenko Hrad býval přístupný asi jen po schodech a ochozech. Z jeho zdí, jež tu bylo vidět ještě asi před 100 lety, zůstalo jen rozházené kamení. Pod skalisky, na západní straně, se uchovala obloukovitá hráz. Na nejvyšší skále snad stávalo věžovité stavení, o ostatních stavebních formách hradu nevíme nic.
 
Graficke pismenko O vzniku hradu se nedochovaly žádné zprávy. Z l. 1284 a 1298 existují zmínky o rytíři Heřmanovi z Homberka, hrad patřil asi jedné z větví rodu Buziců. Kolem poloviny 14. století tu seděl Jan z Homberka a po něm jeho tři synové. Hrad se poprvé připomíná v r. 1368. Homberští páni měli jen několik poddaných v Příkosicích a Vískách a chudli přílišným rozrodem (jedna ze tří dcer Janova syna Jaroslava se dokonce vdala za koláře v Plzni). Vedli však zřejmě bujný, násilnický život. Dva z nich byli zabiti při rvačkách se sedláky, a to o posvícení v Trokavci a kdesi v Rokycanech. Kromě toho se někteří spolčili se silničními lapky, jako Heřman z Homberka, který byl koncem 14. století při loupeži dopaden lidmi pána z Rožmberka, odsouzen a sťat. Na rozhraní let 1406–1407 proto hrad Homberk oblehlo královské vojsko a jeho majitele Sezemu z Homberka zajalo; později byl popraven. Ostatní prokázali svou nevinu a uhájili homberské zboží před konfiskací králem. Panství patřilo pak skoro do poloviny 15. století jejich potomkům. Z nich někteří vstoupili do služeb bohatých českých pánů, jako Zbyněk z Homberka u Přibíka z Klenové a jeho syn u Zbyňka Zajíce z Házmburka.
 
Graficke pismenko Kolem poloviny 15. století Homberští vymřeli a jejich zboží připadlo jako odúmrť králi. Jiří z Poděbrad je r. 1457 postoupil Bedřichovi z Donína, který se už předtím v jeho okolí zakoupil. V té době hrad, nevyhovující novým nárokům šlechty na pohodlnější bydlení, rychle pustl a před koncem 15. století zanikl.

Text: historie
24.1. 2011 - Kol.: Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku IV., Západní Čechy, Nakladatelství Svoboda, Praha 1985