Fuglhaus

Flughaus

Graficke pismenko K hradu Fuglhausu dojdeme příjemnou procházkou po rovné silničce, odbočující před hrází rybníka doprava ze silnice z Klece směrem na Kolence. Asi po osmi stech metrech dojdete k usedlosti Bašta, ještě před ní ale odbočte doleva přes louku směrem k rybníku. V lesíku před rybníkem se nacházejí zbytky hradu Fuglhausu, z něhož vás nejvíce zaujme výrazný příkop. Vlastní hradisko je do značné míry zarostlé kopřivami.

Text: turistické
30.8. 2006 - Jan Kořán