Historie zámku

Graficke pismenko Historie Týneckého panství začíná nejpozději počátkem 13. stol. Původní panské sídlo v Týnci tvořila tvrz založená ve druhé polovině 14. stol. snad již za bratrů Jan a Jošt, píšící se s přídomkem „z Týnce". Tvrz je sice roku 1555 připomínána jako pustá, ale ve druhé polovině 17. stol. byla barokně upravena. Bohužel dnes se však nedá přesně určit kde stála a jaký měla vzhled.

 
Graficke pismenko Roku 1584 týnecké panství koupil Jan Vidršperg z Vidršperka a vlastnil je až do své smrti roku 1620. Panství získaly jeho dvě dcery, které o majetek vedli spor, ale nakonec po dohodě získala panství Anna Eva, provdaná v roce 1607 za Viléma Albrechta Krakovského z Kolovrat. Tento muž se zasloužil nejen o to, že se týnecké panství stalo největším na Klatovsku, ale nashromáždil takový majetek, že když roku 1688 zemřel, stal se jeho syn Maxmilián Norbert jedním z nejbohatších mužů země. To mu umožnilo, že krátce po roce 1700 zahájil stavbu zámku. Přibližně roku 1760 by zámek upraven synem Maxmilián Norberta, Janem Josefem Krakovským z Kolovrat do dnešní podoby. V té době byl také založen francouzský park, upravený v 19. stol na anglický.
 
Graficke pismenko Jeho potomci drželi týnecký zámek až do roku 1927, kdy jej koupil pražský architekt Jan Polívka s manželkou a upravil jej na luxusní hotel, který byl však roku 1935 uzavřen a budovu koupil Spolkem pro péči o sirotky v Praze a roku 1937 do ní umístil sirotčinec. Později přešel zámek do rukou státu, v roce 1953 sloužil armádě a v devadesátých letech 20. stol. již také vystřídal několik majitelů. V současné době je majitelem fyzická osoba.

Text: historie
28.5. 2006 - L.P. (Úlovec Jiří, Hrady, zámky a tvrze Klatovska, Libri, 2004, str. 233)