kostel sv. Kříže

Kirche zum Heiligen Kreuz, Zittau/Žitava

Žitavská postní plátna

Graficke pismenko Zprávy o postních plátnech, která sloužila k zakrývání oltářů během předvelikonočního času, se poprvé objevují v západní Evropě kolem roku 1000. Během středověku se vyvinula ve zdobné pokrývky, na kterých byly různými technikami vyobrazeny biblické scény, zejména se vztahem ke Kristovu umučení. Jejich užívání začalo upadat s nastupující reformací v 16. století. Žitava představuje svými dvěma zachovanými plátny evropsky významnou lokalitu.

 
Graficke pismenko Velké postní plátno o rozměrech 8,2 x 6,8 m je největší dochovanou textilií tohoto druhu v Německu a třetí v Evropě (resp. na světě). Jeho zhotovení objednal roku 1472 žitavský obchodník s kořením a obilím Jacob Gürtler. Na ploše 56 čtverečních metrů je temperovými barvami na lněném plátně zobrazeno 90 scén v 10 řadách s výjevy ze Starého i Nového zákona. Plátno se více než 200 let používalo v Jánském kostele (viz heslo) i přesto, že od poloviny 16. století sloužil luteránům. Jeho další osudy nejsou známé. Roku 1840 ho objevil zdejší radniční knihovník srolované v knižním regálu. Dva roky poté bylo převezeno do Drážďan, zpět se vrátilo roku 1876. Do roku 1933 bylo vystaveno jen sedmkrát. Na konci války bylo z obav před válečnými operacemi odvezeno do Ojvína. Tam ho nalezli sovětští vojáci, kterým sloužilo rozstříhané na čtyři kusy jako koupelnová záclona. Později bylo vyhozeno do lesa, kde ho nalezl místní občan při sběru dřeva. Až do roku 1994 bylo uschováno v muzejním depotu, v době NDR proto, aby nepřipomínalo "zásluhy" sovětských vojáků o kulturní dědictví.
 
Graficke pismenko Malé postní plátno má rozměry 4,3 x 3,5 m. Bylo stejnou technikou zhotoveno roku 1573 pro vedlejší oltář Jánského kostela. V jeho hlavním poli je zobrazeno Ukřižování, doprovázené dalšími scénami z Nového zákona. Spolu s velkým plátnem se užívalo do roku 1672, jeho další osudy byly zřejmě klidnější: od 19. století bylo muzejním exponátem.
 
Graficke pismenko Obě plátna restaurovala v letech 1994–95 švýcarská nadace manželů Abeggových, která se zabývá obnovou textilních artefaktů z celého světa. Roku 1995 byla obě plátna po více než 300 letech na výstavě ve švýcarském Riggisbergu společně presentována.
 
Graficke pismenko Obě plátna jsou dnes vystavena v Žitavě: velké plátno v největší výstavní vitrině na světě v kostele svatého Kříže, malé plátno pak v nedalekém bývalém františkánském klášteře (viz heslo).

Text: historie
13.6. 2011 - Ivan Grisa, dle http://www.zittau.eu/fastentuecher/