Historie kostela Nanebevzetí Panny Marie

Graficke pismenko Barokní kostel byl postaven na místě původního gotického kostela sv. Kateřiny ze 14. stol., který byl zcela zničen po bitvě na Bílé hoře r. 1623. Proto byl zčásti na jeho základech koncem 17. stol. vybudován Fridrichem z Oppersdorfu nový kostel. Kostel původně neměl věž, protože u fary bývala stará zvonice. Vnitřní vybavení kostela je většinou z 2. pol. 18. stol. Kostelní věž (35 m) byla postavena r. 1883. Věž nesla celkem 5 zvonů, které byly zrekvírovány v obd. světových válek. Nové zvony byly instalovány r. 1927, r. 1921 byly pořízeny varhany. Po 2. sv. válce byla věž opatřena hodinami. V l. 1993-1994 byla provedena velká rekonstrukce kostela.

 
Graficke pismenko Od r. 2003 probíhá přístavba nových částí (sakristie, místnost pro matky s dětmi), přístavba je financována z dobrovolných darů věřících.

Text: historie
19.11. 2011 - čerpáno z http://www.velke-pavlovice.cz