Graficke pismenko Hrad Vartnov byl pravděpodobně vybudován ve 13. století. Původně byl zeměpanským majetkem, avšak již při dělení Opavska v r. 1377, kdy se uvádí v písemných pramenech poprvé, jej spravoval spolu s několika přilehlými vesnicemi Štěpán z Vartnova. K vartnovskému panství tehdy příslušely Brumovice, Loděnice, Úblo, Horní Benešov a polovina obce Leskovec nad Moravicí. Štěpán z Vartnova zaujímal přední místo v životě kraje a často vystupoval při význačných jednáních před zemským soudem jako svědek. Během dalších let se na hradě vystřídalo několik majitelů a v r. 1447 ho spolu s panstvím koupil Bernard Bírka z Násile.

 
Graficke pismenko Za ničivého uherského vpádu v r. 1474 byl hrad Vartnov jako mnoho jiných zničen a již nikdy nebyl obnoven. Po jeho rozboření připadlo vartnovské území ke krnovskému knížectví. V krnovském urbáři z r. 1523 je uveden jako „pobořený hrad Vartnov". Na zpustlém místě pod bývalým hradem Vartnovem vznikla pak v 70. letech 17. století vesnice Pocheň.
 
Graficke pismenko Z hradu se zachovaly zbytky příkopů a zdí, zarostlé dnes z větší části hustým lesem.

Text: historie
31.10. 2009 - Kol.: Hrady, zámky a tvrze v Čechách na Moravě a ve Slezsku - Severní Morava, Nakladatelství Svoboda, Praha 1983