Graficke pismenko Starý kostel byl gotický, trojlodní. Původní sakristie byla upravena na samostatnou kapli sv. Barbory. V kostele byly 3 oltáře – sv. Kříže se sochou Panny Marie, sv. Filipa a Jakuba, a dále sv. Barbory a sv. Šebestiána. Pod kostelem měla snad být i krypta se samostatným vstupem.

 
Graficke pismenko Z tohoto kostela zůstala zachována jen gotická zvonice s barokními a pozdějšími úpravami. Součástí zvonice je i předsíň s arkádami. Ve zvonici se zachoval zvon z r. 1515 věnovaný sv. Filipovi, Jakubovi a Anně (lidově zvaný Urban). Další zvony sv. Jan Bosco a sv. Antonín Paduánský jsou novodobé z r. 1997. Částečně zůstalo zachováno i ohrazení okolo hřbitova.
 
Graficke pismenko Dochoval se i soubor 17 kamenných náhrobků z 16. a 17. stol., původně snad umístěných v kostele. Některé jsou dnes druhotně osazeny v podnoži zvonice a hřbitovní zdi. 11 nejcennějších náhrobků bylo restaurováno a přesunuto v r. 1999 na nový hřbitov.

Text: popis
9.10. 2010 - David Hamza