Graficke pismenko Kdy byl starý kostel postaven, není známo, ale předpokládá se, že v 2. pol. 14. stol. Podle listiny nalezené při jeho demolici v roce 1843 byl kostel vysvěcen roku 1446, pravděpodobně podruhé po znesvěcení během husitských válek. V r. 1642 vyhořel a byl opětovně opraven.

 
Graficke pismenko Po dokončení nového kostela v r. 1730, postaveného téměř v sousedství, nastal úpadek starého. Starý kostel byl naposledy opraven po požáru r. 1768. Z chátrajícího kostela nechal v letech 1816–1840 farář Ambros Rohoška odstranit vybavení včetně dlažby. V roce 1829 se začal hroutit krov, který v dalším roce prorazil klenbu. Kostel pak byl rozebrán v letech 1835–1864. Ponechána byla jen věž jako zvonice.
 
Graficke pismenko Kolem kostela byl starý hřbitov, kde se pohřbívalo až do r. 1891, kdy byl zřízen nový hřbitov (1890). V r. 1923 byl starý hřbitov zrušen, byly odstraněny pomníky a snesena část hřbitovních stěn. Nově byla provedena parková úprava kolem zvonice v r. 2009.

Text: historie
9.10. 2010 - David Hamza