Graficke pismenko Původně renesanční zvonice byla při stavbě kostela kolem roku 1776 barokně přestavěna.

 
Graficke pismenko Renesanční vstup na jižní straně zvonice byl zazděn a nově proražen na severní straně. Rovněž v interiéru byla odstraněna renesanční patra. Schodiště bylo nově vyzděno ve zvláštním polygonálním věžovitém tělese na východní straně zvonice. Nově byla instalována dřevěná zvonová stolice. Původní střecha zvonice byla cibulovitého typu. Poslední úpravou prošla zvonice v letech 1999 – 2000, kdy byla opravena její stanová střecha.

Text: historie
28.1. 2008 - Pavel Vítek - zdroj - České, Moravské a Slezské zvonice, Nakladateství LIBRI 2001