Graficke pismenko Zvonice - dominanta Českého Brodu- je dvoupatrová hranolová věž z pískovcových kvádrů a s bosovanými nárožími, jejíž jednotlivá patra jsou rozdělena jednoduchými římsami. V přízemí se nacházel byt zvoníka přístupný ze západu dveřmi s pravoúhlým portálem s  profilovaným ostěním. Vstup do jednotlivých pater zvonice umožňuje točité schodiště polygonálního půdorysu na jižní straně věže. Věž je kryta jehlancovou střechou z druhé poloviny 18. století, původně však vrcholila cibulovitou bání s lucernou od tesařského mistra Petra Januse z Mladé Boleslavi.

 
Graficke pismenko Ve zvonici je zavěšen zvon "Marie" z roku 1689, který ulil náchodský zvonař Jeremiáš Schrotter. Zvon je pozůstatkem někdejší sestavy tří raně barokních zvonů (nejmenší ze souboru), které nahradily sedm starších zvonů, zničených při požáru v roce 1628.

Text: historie
25.6. 2007 - Milan Caha