zvonice

Blato

Graficke pismenko Datum výstavby zvoničky není známo, nicméně vzhledem k vzezření lze předpokládat 17., či 18. stol., kdy se stavěly stavby tohoto typu. Původní zvon, jež byl v blatské zvoničce, byl během první světové války roztaven. 11.5.1919 pak proběhla sbírka na zakoupení zvonu nového. Jeho existence v Blatě však neměla dlouhé trvání, neboť byl během druhé světové války opět zabaven. Ani to však občany neodradilo a v r. 1947 byl zakoupen další zvon a zvonička byla opravena. Vše opět ze sbírky místních občanů.

 
Graficke pismenko V období komunismu se zvonička octnula na soukromém oploceném pozemku a začalo její chátrání, jež trvalo až do konce 20. stol.
 
Graficke pismenko V roce 2003 proběhla na popud Sboru dobrovolných hasičů Blato úplná přestavba a zvonička byla posunuta o pár metrů na pozemek, jež darovala obci církev. Na přestavbě se finančně podílel Obecní úřad Mikulovice, Sbor dobrovolných hasičů Blato a místní občané a firmy. Dne 6.9.2003 pak proběhlo slavnostní vysvěcení, jež provedl světící biskup královehradecký mons. Josef Kajnek.

Text: historie
16.2. 2004 - Dotzauer, Jan: Obnova zvoničky v Blatě