Graficke pismenko Historie vzácných bílých jelenů v Čechách začíná kolem roku 1780. Bílá jelení zvěř je chována v malém rozsahu i v zahraničí, ale naše chovy jsou nejpočetnější a vynikají standardem bílého zbarvení.

 
Graficke pismenko Bílý jeleni byli dovezeni pravděpodobně z oblastí Persie (Dobroruka, Turek), kde žili volně v přírodě. Jejich vlastníky se staly tehdejší významné šlechtické rody. Bohužel založené chovy většinou v krátké době zanikly. Pouze na panství Žehušice se podařilo bílé jelení zvěři přežít a po osvěžení krve divoce zbarvenými kusy se stavy rozrostly. Během existence chovu poklesly několikrát stavy zvěře až na kritickou hranici a dle pamětníků zůstalo v oboře Žehušice po druhé světové válce pouze 28 kusů jelení zvěře, kterou se jen s obtížemi dařilo rozmnožovat.
 
Graficke pismenko V roce 1967 vzniká záměr na vybudování dalšího oborního objektu pro vedení druhé linie z důvodů eliminace příbuzenské plemenitby. Nakonec byla vybrána bývalá srnčí obora zvaná Háj, navazující na park státního zámku Žleby. V roce 1972 bylo započato se stavbou plotu a o rok později přichází do nového oborního objektu první zvěř.
 
Graficke pismenko Na jaře roku 1995 pak bylo rozhodnuto o založení dalšího chovu bílých jelenů u LČR z důvodu genetické rozdělení populace. Po vyřešení nejasností s restitucemi Žehušické obory a tehdy stále neukončenými spory o majetky bývalého panství Žleby. Byla k tomuto účelu nakonec vybrána daňčí Obora Kopidlno. A v roce 1999 byla vyčleněna dvacetihektarová část s vhodnou druhovou skladbou dřevin a dostatkem pastevních ploch v Oboře Janovice.
 
Graficke pismenko Na okraji obce Žleby asi 5 minut chůze od státního zámku Žleby vznikla v roce 1998 Ukázková obůrka, která má prezentovat chov bílých jelenů, dravců, sov a historie sokolnictví.
 
Graficke pismenko Je součástí obory o rozloze cca 130 ha (z toho Ukázková obůrka je cca 6 ha). V areálu Ukázkové obůrky je chována i část stáda bílých jelenů. Je zde možno vidět 6–10 kusů bílých jelenů, v létě ve 12.00 a 15.30 hodin je můžete vidět při přikrmování na vzdálenost 10–15 m.
 
Graficke pismenko Dále můžete vidět naše běžné dravce a sovy jako je kalous ušatý, výr velký, sova pálená, káně lesní, krkavec velký, ale je možno vidět i velmi vzácné dravce jako je sokol stěhovavý, raroh velký, sokol lovecký, káně harisovo, orel stepní, sup bělohlavý a sup africký.
 
Graficke pismenko Z dalších druhů zvěře je možné spatřit divoká prasata, muflony, daňky, srnčí zvěř a divoké krocany. Vodní ptáky zastupuje čáp bílý, volavka popelavá, kormorán velký a labuť velká, husy a kachny.
 
Graficke pismenko Součástí Ukázkové obůrky je i stanice pro handicapovaná zvířata a odchovy dravců a sov.
 
Graficke pismenko V areálu Ukázkové obůrky byl v roce 2008 dostaven stylový dřevěný srub s expozicí chovu bílé jelení zvěře v ČR a s rychlým občerstvením.
 
Graficke pismenko Pořádají se zde program pro školy, převážně v zimních měsících připravujeme pro žáky základních a mateřských škol přednášky o významu dravců, sov i jiných predátorů v přírodě. Přednáška je doplněna ukázkou živých dravců a sov.
 
Graficke pismenko Koncem srpna každoročně probíhá "Rozloučení s prázdninami". Celodenní program s výstavou loveckých trofejí, zbraní, vystoupením šermířů, trubačů, sokolníků v dobových kostýmech, ukázkou kočkovitých šelem, s večerní ohňovou show a nočními lety sov.

Text: turistické
5.1. 2012 - čerpáno z www.oborazleby.cz